Ви є тут

Розвиток нафтогазового комплексу в системі забезпечення енергетичної безпеки України


Номер роботи - M 43 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Развитие нефтегазового комплекса в системе обеспечения энергетической независимости Украины


Авторы :Никонов А.В., Филонич Е.Н., Мирошниченко В.В.


 


 


Development of oil and gas complex in ensuring independence energy system of Ukraine


Authors: Nikonov A.V., Filonych E.M., Miroschnichenko V.V.


 

Автори: Ніконов А.В., к.е.н., Філонич О.М., к.е.н., Мирошниченко В.В.

 Представлена  Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка

 В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему – розроблені теоретичні та методичні підходи до визначення перспективних напрямів розвитку нафтогазового комплексу України, а також практичні рекомендацій щодо зменшення енергетичної залежності та забезпечення енергетичної безпеки держави.

Розроблено наукові засади щодо перспективного розвитку нафтогазового комплексу, які мають забезпечити енергетичну безпеку країни.

Розроблено і впроваджено перспективну модель розвитку нафтогазового комплексу, реалізація якої передбачає зменшення енергетичної залежності та забезпечення допустимого рівня енергетичної безпеки України, враховує взаємозв’язок між рівнем енергетичної безпеки й основними параметрами розвитку нафтогазового  комплексу  України та дозволяє визначити напрями ефективного використання наявного енерготранзитного потенціалу, враховує ресурсні можливості зниження енергозалежності шляхом максимального використання внутрішніх резервів збільшення власного видобутку нафти і газу та впровадження альтернативних видів палива.

Про світовий рівень свідчать нові підходи формування перспективних напрямів розвитку нафтогазового комплексу в системі забезпечення енергетичної безпеки, які враховують міжнародні тенденції інституційного забезпечення й правового регулювання нафтогазового сектору, передбачають адаптацію до енергетичного законодавства ЄС, що сприятиме створенню конкурентних вітчизняних ринків, інтегрованих до європейських.

 

Кількість публікацій: 27 статей.