Ви є тут

Розвиток державного регулювання меценатської діяльності в Україні


Номер роботи - M 42 ПОДАНА

Автори:

 


Развитие государственного регулирования меценатской деятельности в Украине


Автор: Матяж С.В. 


   


Development of state regulation of patronage in Ukraine


Author: Matiazh S.V.


 

Автор: Матяж С.В., к.н. з державного управління

 Представлена Чорноморським державний університетом імені Петра Могили

 Сформульовано теоретичні положення державного регулювання розвитку меценатської діяльності за наступними моделями взаємодії: бізнес-модель, соціокультурна й посередницька моделі, де ініціаторами розвитку партнерських відносин комерційного сектора й соціокультурної сфери держави визначені представники бізнесу (підприємці, банки, фірми), конкретні установи культури, некомерційні організації.

 Удосконалено механізм державного регулювання меценатства, що орієнтований на посилення непрямої державної фінансової підтримки соціально-культурної сфери шляхом стимулювання таких новітніх тенденцій розвитку благодійності, як венчурна філантропія, ендавмент, фандрейзинг та систему взаємодії державних структур і соціально відповідального бізнесу, яка базується на таких положеннях, як: правове регулювання розвитку меценатської діяльності; добровільна діяльність меценатів;

Дістали подальшого розвитку понятійно-категоріальний апарат системи державного управління, що передбачає тлумачення “державного регулювання меценатської діяльності” як цілеспрямованого впливу держави на суспільні відносини в цій галузі та відповідну організаційну діяльність державних органів щодо ефективного функціонування меценатської діяльності в Україні.

Практична значимість результатів полягає в тому, що в сукупності вони створюють теоретичну і методологічну основу для практичного формування ефективних механізмів державного регулювання меценатства в Україні.

 Кількість публікацій: 25, в т.ч. за темою роботи 16 статей, 9 тез доповідей.