Ви є тут

Розроблення та промислове освоєння технологічних процесів автоматизованого вирощування великогабаритних сцинтиляційних лужногалоїдннх монокристалів та виготовлення детекторів на їх основі для різних галузей ядерного приладобудування

1996 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 11 грудня 1996 року №1190/96

1996 Державні премії