Ви є тут

Розробка тренажерних комплексів бронетанкової техніки з використанням сучасного математичного і програмно-апаратного забезпечення


Номер роботи - M 31 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

 

Автори: Зуєв А.О., к.т.н., Гапон Д.А.

 

Представлена Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

 

В роботі запропоновано метод автоматизованого отримання ландшафтних даних (полів висот, ґрунтів, рослинності та трав'яного покриву) та метод підвищення якості ландшафтів, що синтезуються, за рахунок накладення водної ерозії. Для зберігання отриманого поля висот наведено метод компактного зберігання, який дозволяє зменшити об'єм пам'яті, що займає поле, в чотири рази. Розроблений метод заснований на кодуванні поля із застосуванням методів кластерного аналізу для пошуку найкращих кодів і подальшому його відновленню.

Проведено теоретичне дослідження та вдосконалено математичний апарат для розрахунку освітленості об’єктів та ландшафту від штучних та природних джерел світла і накладення спецефектів за допомогою геометричних фігур з подальшим їх згладжуванням, який працює в реальному масштабі часу та дозволяє істотно підвищити якість зображення, що синтезується.

Запропоновано метод видалення ступінчастості на отриманому зображені за допомогою модифікованого методу виділення меж Канні із застосуванням оператора Собеля. Отримали подальший розвиток методи розрахунку фонового затінювання і накладення туману та мряки.

Розглянута структурна схема тренажерного комплексу і запропонована система візуалізації ландшафту, яка поєднує найкращі сторони існуючих методів і позбавлена ряду їх недоліків та дозволяє скоротити кількість ЕОМ, що використовуються для роботи тренажеру, до 1-2 одиниць за рахунок спільної роботи системи візуалізації та фізичного моделювання.

Результати роботи впроваджено на Казенному підпрємстві «Харківске КБ ім. Морозова».

 

Кількість публікацій:16 статей.