Ви є тут

Розробка тренажерних комплексів бронетанкової техніки з використанням сучасного математичного і програмно-апаратного забезпечення


Номер роботи - M 16 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Разработка тренажерных комплексов бронетанковой техники с использованием современного математического и программно-аппаратного обеспечения"


Авторы: Зуев А.А, Гапон Д.А.


 


 "Armored vehicle simulation with using modern mathematics, software and hardware"


Authors: Andrey Zuev, Gapon Dmitry


 


The work presented by the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"


 

Автори: Зуєв А.О., к.т.н., Гапон Д.А.

 Представлена Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут"

В роботі запропоновано метод автоматизованого здобуття ландшафтних даних: полів висот, ґрунтів, рослинності та трав'яного покриву, та метод підвищення якості ландшафтів, що синтезуються, за рахунок накладення водної ерозії. Для зберігання отриманого поля висот наведено метод компактного зберігання, який дозволяє зменшити об'єм пам'яті, який займає поле в чотири рази. Розроблений метод заснований на кодуванні поля із застосуванням методів кластерного аналізу для відшукання найкращих кодів і подальшому його відновленню.

Проведено теоретичне дослідження та вдосконалено математичний апарат, для розрахунку освітленості об’єктів та ландшафту від штучних та природних джерел світла, та накладення спецефектів за допомогою геометричних фігур з подальшим їх згладжуванням, який працює в реальному масштабі часу та дозволяє істотно підвищити якість зображення що синтезується.

Розглянута структурна схема тренажерного комплексу і запропонована система візуалізації ландшафту, яка поєднує найкращі сторони існуючих методів, при цьому позбавлена ряду їх недоліків, та дозволяє скоротити кількість ЕОМ що використаються для роботи тренажеру до 1-2 одиниць, за рахунок спільної роботи системи візуалізації та фізичного моделювання. Зазнала подальшого розвитку система фізичного моделювання руху броньованої техніки та розрахунку кутів спостерігача в системі візуалізації при використанні динамічної платформи спільно із зовнішнім екраном.

Результати досліджень впроваджено в КП ХКБМ в системах візуалізації тренажерних комплексів танків Т-64Б, Т-72, Т-80УД і бронемашин БМП-2 і БТР-4.

Кількість публікацій:  16 статей.