Ви є тут

Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об`єктів


Номер роботи - M 46 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Разработка и применение информационных технологий проектирования средств экспресс-диагностики состояния биологических объектовГалелюка И.Б., Шаванова Е.Е., Шатковский Н.Н.Development and application of information technologies for designing devices for express-diagnostics of biological object stateGalelyuka I.B.; Shavanova K.Y., Shatkovsky M.M.


Автори: Галелюка І.Б., Шаванова К.Є., Шатковський М.М.

Представлена Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.

Кількість публікацій: 81 наукові публікації, в т.ч. 9 навчальних посібників, 26 статей, 42 тези доповідей, 2 патенти України, 1 авторське свідоцтво, 1 Національний стандарт.

Загальний індекс цитування робіт претендентів: 1.

Авторами розроблено елементи теорії та інструментальні засоби інформаційних технологій проектування приладів і засобів для експрес-діагностики стану біологічних об`єктів та відповідне методичне забезпечення. Розроблені моделі знайшли застосування у проектуванні нових комп`ютерних приладів та розрахунку їх параметрів, а також при розробці програмного і методичного забезпечення для таких приладів. Людино-машинне спілкування відбувається через спеціально розроблений "інтелектуальний" інтерфейс у вигляді, властивому для людини, зокрема, за допомогою голосової взаємодії.

Нові інформаційні технології дозволяють скоротити терміни розробки і зменшити витрати на проектування нових інтелектуальних приладів і систем на їх основі, об`єднати зусилля територіально віддалених спеціалістів з різних галузей науки в рамках одного проекту, а також навчати майбутніх спеціалістів з інформаційних технологій.

Ці технології використані при розробці портативних приладів для експрес-діагностики стану рослин та визначення інфекційних захворювань, які підготовлені до серійного виробництва, та створенні нових промислових методик для цих приладів.

Результати роботи пройшли апробацію більше ніж на 40 вітчизняних і міжнародних конференціях, а також виставлялися на 8 національних і міжнародних виставках, включаючи міжнародну виставку інформаційних технологій "CeBIT" (2007, 2008) в Ганновері, Німеччина.