Ви є тут

Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечних виробничих комплексів України


Номер роботи - P 21 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Разработка и внедрение высокоэффективных технологий экологобезопасных производственных комплексов Украины


Авторы:


Горовая А.И.,  Гребенкин С.С., Рудько Г.И.,  Белявский Г.А.,  Павлыш В.Н., Бузило В.И.,  Рябичев В.Д.,  Попов С.О., Топчий С.Е.,  Керкез С.Д.


 


The development and introduction of high-efficiency technologies of ecologically safe production complexes of Ukraine


Аиthors:


 GorovayaA.I., GrebyonkinS.S.,  RudkoG.I., BelyavskiyG.A., PavlyshV.N., BuzyloV.I., RyabichevV.D., PopovS.O., TopchiyS.E., KerkezS.D.


 

Автори:

Горова А.І., Гребьонкін С.С., Рудько Г.І., Білявський Г.О., Павлиш В.М., Бузило В.І., Рябічев В.Д., Попов С.О.,Топчий С.Є., Керкез С.Д.

 

Представлена Національним гірничим університетом.

В роботі вирішена проблема удосконалення еколого-економічного механізму стимулювання впровадження еколого-безпечних технологій, природоохоронних та моніторингових систем, екологічного аудиту і управління виробництвом.

 

Розроблено методологію визначення ступеня екологічного ризику для навколишнього природного середовища та здоров'я населення, обумовленого виробничою діяльністю гірничо-металургійних комплексів.

Розроблено і впроваджено технології екологізації гірничо-металургійних підприємств на всіх етапах їх функціонування: від проектування до моменту  ліквідації.

Впровадження ефективного екологічного контролю дозволить управляти рівнями техногенного навантаження на об’єкти навколишнього середовища та організм людини, що забезпечить зниження рівнів захворюваності населення та забрудненості довкілля.

Впровадження розроблених високоефективних технологій екологобезпечних виробничих комплексів Українидозволить зменшити обсяги викидів і скидів, мінімізувати утворення відходів та забезпечити комплексне використання матеріально-сировинних та земельних ресурсів.

Економічний ефект від впровадження технологій екологізації гірничо-металургійних комплексів становить 1,75 млн. грн.

Робота має значний еколого-соціальний ефект за рахунок зменшення рівнів професійних та еколого-залежних захворювань.

Наукові результати роботи відображено в 25 монографіях та підручниках і більш ніж 200 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 науковими винаходами, 5 авторськими свідоцтвами та 16 патентами. За даною тематикою захищено 7 докторських та 25 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбудеться на засіданні Вченої  ради Одеського державного екологічного університету 17 вересня 2012 року об 14.30, за адресою: м.Одеса вул. Львівська 15, ауд 213 (2 корпус).