Ви є тут

Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечних виробничих комплексів України


Номер роботи - P 22 ПОДАНА

 

Автори:

Горова А.І., Гребьонкін С.С., Рудько Г.І., Білявський Г.О., Павлиш В.М., Бузило В.І., Рябічев В.Д., Павличенко А.В., Топчий С.Є., Керкез С.Д.

 

Представлена Національним гірничим університетом

В роботі вирішена проблема удосконалення еколого-економічного механізму стимулювання впровадження екологобезпечних технологій, природоохоронних та моніторингових систем, екологічного аудиту і управління виробництвом.

Розроблено методологію визначення ступеня екологічного ризику для навколишнього природного середовища та здоров'я населення, обумовленого діяльністю виробничих комплексів.

Розроблено і впроваджено технології екологізації гірничодобувних підприємств на всіх етапах їх функціонування: від проектування до моменту ліквідації.

Впровадження системи ефективного екологічного контролю дозволить управляти рівнями техногенного навантаження на об’єкти навколишнього середовища та організм людини, що забезпечить зниження рівнів захворюваності населення та забрудненості довкілля.

Впровадження розроблених екологобезпечних і ресурсозберігаючих технологій дозволить зменшити обсяги викидів і скидів, мінімізувати утворення відходів та стабілізувати екологічну ситуацію в промислових регіонах, що покращить імідж України як європейської держави. Робота має еколого-соціальний ефект за рахунок зменшення рівнів професійних та еколого-залежних захворювань.

Економічний ефект від впровадження технологій екологізації гірничодобувних комплексів становить 1,75 млн. грн.

 

Кількість публікацій: 270, в т.ч. 27 монографій,250 статей у реферованих журналах.Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено авторськими свідоцтвами та  патентами.

 За даною тематикою захищено 7  докторских та 2кандидатських дисертацій.