Ви є тут

Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробництва


Номер роботи - P 32

Автори:

Гребьонкін С.С., Костенко В.К., ., Тихонов В.М., Єфремов О.С., Павлиш В.М.,

Полозов Ю.А., Рябічев В.Д., Попов С.О., Матлак Є.С., Топчий С.Є.

 

Представлена Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля.

В роботісформульовано нові шляхи та способи підвищення рівня екологічної безпеки виробництва, системного розвитку еколого-економічної діяльності підприємств і реалізовано нові методи проектування та розрахунку параметрів систем екологізації, а також технологічні розробки,  які не мають аналогів у світовій практиці.

Науково обґрунтовано методологію організації та реалізації процесу формування механізму забезпечення еколого-економічної безпеки підприємств. Створено фізико-хімічні основи технології освітлення, демінералізації та обеззаражування шахтної води. Розроблено методи її фізико-хімічної деструкції бактеріальних та токсичних домішок.

Сформована математична модель процесів тепломасообміну між шахтним повітрям, вміщуючими породами та закладним масивом. Розроблено якісно нову технологію одержання геотермальної енергії, науково обґрунтовано режими функціонування шахтних геотермальних теплообмінників.

Розроблено теоретичні засади та механізм екологічного банківського кредитування підприємств, а також теоретичні засади екологічного лізингу та механізм проведення лізингових операцій у сфері еколого-економічної діяльності підприємств. Розроблена принципова модель системи екологічного управління.

Результати роботи опубліковано в 7 монографіях та посібниках, в багатьох інших наукових працях.