Ви є тут

Розробка та впровадження у виробництво комплексу засобів природного походження для підвищення продуктивності тварин


Номер роботи - P 56 ПОДАНА

Р56

Автори:

Козир В.С., Антоненко П.П., Качалов К.Я., Постоєнко В.О.,

Доровських А.В., Високос М.П., Філіппова О.Ю.

 

Представлена Інститутом тваринництва центральних районів УААН.

 

Разработка и внедрение в производство комплекса средств натурального происхождения для повышения продуктивности животных

Авторы: Козырь В.С., Антоненко П.П., Качалов К.Я., Постоенко В.А., Доровских А.В., Високос Н.П., Филипова А.Ю.

Development and manufacturing application of the complex of facilities of natural origin for the increase of the productivity of animals

Authors:

 

Робота є підсумком багаторічних фундаментальних, прикладних, лабораторних і науково-виробничих досліджень і  присвячена питанням теоретичного обґрунтування підходів до розробки нових екологічно безпечних фітопрепаратів і практичного їх використання у практиці ветеринарної медицини.

Авторами запропоновано комплекс нових засобів рослинного походження "Гастроацид", "Фітопанк" і "Фітохол", який має багатопрофільну профілактично - коригуючу дію, позитивно впливає на різні функції організму як цілісної системи, обмін речовин та загальну резистентність організму за рахунок комплексної дії біологічно активних фітосполук. Практичне використання дозволяє значно підвищити економічну ефективність тваринництва та замінити ряд  імпортних препаратів аналогічної дії.

У виробничих умовах комплекс засобів природного походження апробований як в України та у 12 господарствах Російської Федерації. Використання фітопрепаратів для профілактики шлунково-кишкових захворювань та корекції розладів травлення і імунної системи молодняку продуктивних тварин, а також дорослих вагітних тварин привело до зниження на 40-60% захворюваності телят і поросят шлунково-кишковими хворобами незаразної етіології; скорочення на 3-6 діб терміну реабілітації перехворілих тварин; підвищення продуктивності тварин (приріст живої маси) на 15-18%;підвищення збереження молодняку – на 15-20%; підвищення у тварин показників загальної резистентності організму; покращання і нормалізація обміну речовин та загального стану тварин; підвищення економічної ефективності - відсутність негативних побічних ефектів.

Широке застосування засобів “Гастроацид”, “Фітопанк” та “Фітохол” у господарствах України і Російської Федерації дало економічний ефект (від 5 до 10 гривень на 1 гривню витрат).За весь період використання фітопрепаратів оздоровлено 15 тис. голів великої рогатої худоби, 12тис. голів свиней, 1,5 млн. голів птиці.