Ви є тут

Розробка та впровадження технологій відродження порушених гірничими роботами земель в якості елементів екологічної мережі


Номер роботи - P 36 НАГОРОДЖЕНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р36

Розробка та впровадження технологій відродження порушених гірничими роботами земель в якості елементів екологічної мережі

Травлєєв А.П., Гайдін А.М.,

Глухов О.З., Зозуля І.І.,

Копач П.І., Мазур А.Ю.,

Півень В.О., Романенко В.Н.,

Скрипник О.О., Шкіца Л.Є.,

 

Інститут проблем природокористування та екології

НАН України

Відродження порушених гірничими роботами земель і включення їх до екомережі вирішує проблему дефіциту територій в техногенно навантажених регіонах нашої країни. Запропонований авторами механізм узгодження інтересів бізнесу, влади та громади гірничодобувних регіонів забезпечує ефективне використання розроблених рекомендацій.

В роботі науково доведено, що різноманіття форм рельєфу, який створюється на порушених гірничими роботами землях, обумовлює ландшафтне та біотичне різноманіття, яке на порядок перевищує природні аналоги. Встановлено закономірності диференціації посттехногенних ландшафтів, формування різноманітних комбінацій грунтів та рослинних угруповань. Сформульовано принципи активізації самовідновлення, адаптації рослин до екологічних умов техногенного середовища. Розроблено наукові основи технологій відродження порушених гірничими роботами земель, започатковано новий напрям використання посттехногенних територій в якості елементів екомережі гірничодобувних регіонів.

Екологоорієнтовані технології були задіяні на територіях Криворізького залізорудного, Нікопольського марганцеворудного, Донецького кам'яновугільного, Передкарпатського сірконосного та соленосного басейнів загальною площею понад 5850 тис. га. Створено основу для об'єднання порушених гірничими роботами територій західних, центральних та східних регіонів України в єдину екомережу. Введено в дію два ландшафтні заказники місцевого, один загальнодержавного значення („Богданівський"), орнітологічний заказник („Чолгинський"). Забезпечено функціонування дендропарків Криворізького та Донецького ботанічних садів, експозиція яких зберігає понад 1647 видів деревних рослин, створено 31 озеро в затоплених кар'єрах та безстічних заглибленнях на площі близько 420 га.  До 2010 року буде сформовано ще 17 заказників, які утворять екологічні коридори довжиною понад 180 км.

Результати роботи відображено у 17 монографіях, 209 публікаціях в наукових виданнях, одержано 12 патентів України.

Фактичний економічний ефект склав понад 1546 млн. грн.