Ви є тут

Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні


Номер роботи - P 5 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:
Божко О.Є., Коцкулич Я.С., Кравченко О.В., Огородніков П.І., Поліщук О.Ф.,Саприкін С.О., Світлицький В.М., Тарко Я.Б., Шимко Р.Я., Щербатюк Ю.З.
 
 Представлена Інститутом проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.

Авторами розроблено низку технічних засобів, технологій та методик проектування спорудження похило-скерованих і горизонтальних свердловин, застосування яких значно покращує техніко-економічні показники буріння, забезпечує надійність і довговічність їх експлуатації та унеможливлює виникнення в складних гірничо-геологічних умовах родовищ України неконтрольованих перетоків пластових та технологічних рідин і газів між пластами та їх вихід на поверхню, забезпечивши охорону надр та довкілля, що особливо важливо в умовах спорудження та експлуатації свердловин на сланцевий газ та нафту і проведенні потужних гідророзривів пластів.

Проведено наукові дослідження особливостей експлуатації підземних сховищ газу в умовах пружно-водонапірного режиму їх розробки. Виявлено особливості прояву пружно-водонапірного режиму при циклічній експлуатації сховища, визначено вплив покладу на водоносну зону пласта та розроблено заходи з підвищення ефективності даного процесу.

За результатами досліджень нових напрямків підвищення продуктивності свердловин шляхом використання керованих дисперсних систем, фізичних полів, термогідродинамічних методів впливу встановлено закономірності протікання цих процесів у свердловинах та пластах. Створено комплекс технологій, методик і технічних засобів, впровадження яких істотно збільшує поточний видобуток нафти і газу та кінцеве вилучення вуглеводнів, забезпечує підвищення терміну безаварійної роботи свердловин і зниження затрат на ремонтно-відновлювальні роботи. Розроблені технології та технічні засоби інтенсифікації нафтогазовидобування впроваджено в Україні, Росії, Польщі, Болгарії та Китаї.

Технології та технічні засоби віброконтролю та вібродіагностування, вихорострумові прилади неруйнівного контролю впроваджено на компресорних станціях «Укртрансгаз», «Укргазвидобування», «Укрнафта», «Укравтогаз», «Укрбургаз».

В результаті впровадження розроблених нових технологій інтенсифікації нафтогазовидобутку додат-ково видобуто 109,2 тис. тон нафти і 6,955 млн. м3 газу. Загальний економічний ефект становить 846,48 млн. грн. 

Кількість публікацій: 259,  в т.ч. 9 монографій, 250 статей. Новизну технічних рішень захищено понад  120 авторськими свідоцтвами і патентами України та Росії.

 

Громадське обговорення роботи відбулося  17 вересня 2013 року на засіданні науково-технічної ради Науково-дослідного і проектного  інституту ПАТ "Укрнафта".