Ви є тут

Розробка та впровадження технологій ремонту магістральних трубопроводів під тиском


Номер роботи - P 26 НАГОРОДЖЕНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р26

Розробка та впровадження технологій ремонту магістральних трубопроводів під тиском

 

Беккер М.В., Бут В.С.,  

Говдяк Р.М., Дрогомирецький М.М.,

Івасів В.М., Коток  В.Б.,

Мандра А.С., Махненко В.І.,

Шлапак Л.С.

 

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона

НАН України

Надійне функціонування та динамічний розвиток систем трубопровідного транспорту є необхідною умовою стабільного розвитку економіки, підвищення рівня життя населення. Системи трубопровідного транспорту рідких і газоподібних вуглеводнів віднесені до об'єктів підвищеної небезпеки, тому безпека  їх експлуатації залежить від  організаціїї періодичної технічної діагностики стану елементів газо- і нафтотранспортних систем, магістральних трубопроводів та усунення виявлених недопустимих дефектів.

Класичний ремонт трубопроводу, пов’язаний з його зупинкою, вимагає великих витрат коштів та супроводжується значними екологічними порушеннями. Через те в усьому світі інтенсивно розвиваються методи ремонту трубопроводів без виведення їх з експлуатації.

У роботі узагальнено результати досліджень за методами ранжування виявлених дефектів з позиції складання раціонального графіка їх усунення та прогнозування ресурсу безпечної експлуатації відремонтованих дефектних ділянок магістральних трубопроводів. Визначено закономірність зміни опору руйнування матеріалу труб від дії внутрішнього тиску в трубопроводі під час дугового зварювання,  запропоновано та обґрунтовано доцільність застосування конструктивно нових зварних з'єднань силових елементів трубопроводів. Вивчено сумісний вплив водню, жорсткості з'єднання, температури попереднього підігріву металу труб при зварюванні та умов їх охолодження на процес руйнування зварних з'єднань сучасних трубних сталей.

Авторами отримано 80 патентів України та Росії, технічні рішення яких дозволяють охопити широке коло ремонтних технологій. Розроблено три технологічні інструкції та будівельні норми з ремонту магістральних трубопроводів під тиском із застосуванням дугового зварювання, технічні умови на виготовлення підсилюючих конструктивних елементів трубопроводів.

Отримано економічний ефект у сумі 342 млн.грн. від впровадження розроблених технологій ремонту магістральних трубопроводів під тиском на об’єктах ДК "Укртрансгаз" та АТ "Укртранснафта".