Ви є тут

Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження на території і населення екологічно кризових регіонів України


Номер роботи - P 20 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Івано-Франківським  національним  медичним  університетом.

АвториРожко М.М., Ерстенюк Г.М., Крижанівська А.Є., Онищенко С.В., Рудько Г.І., Самойлік М.С.,  Семчук Я.М., Соловйов В.В., Білецька Е.М., Шматков Г.Г.

Запропоновано основи формування системи покращення умов проживання населення в екологічно кризових регіонах, зменшення техногенного впливу на екосистеми та здоров’я людей на основі комплексних геологічних, екологічних, медичних, технічних, фізико-хімічних, соціальних та економічних досліджень.

Отримано низку фундаментальних результатів щодо створення та впроваджена систем захисту населення від екологічно обумовлених захворювань в екологічно кризових регіонах України. Робота містить наступні пріоритетні результати: розроблено концептуальні ландшафтно-хімічні й біогеогідрохімічні моделі екологічно кризових регіонів України; створено систему локалізаційних технологічних заходів для мінімізації екологічної небезпеки в екологічно кризових регіонах; обґрунтовано систему методів та заходів профілактики та лікування основних захворювань населення, яке проживає в екологічно кризових регіонах. 

Запропоновано нові підходи вирішення низки проблем у сфері поводження з твердими відходами, а також систему інструментальної підтримки і прийняття принципово нових рішень по вибору пріоритетних стратегій зменшення техногенного навантаження у екологічно кризових регіонах. Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач щодо комплексного управління екологічною безпекою в екологічно кризових регіонах на основі досліджень кореляційних зв’язків між екологічними забруднювачами та різними захворюваннями населення, медико-геологічного моніторингу та біогеохімічного моніторингу компонентів довкілля (створення системи антиоксидантного захисту населення), а також щодо вирішення проблем, кризові явища якого мають всі регіону України – проблеми поводження з відходами на основі імітаційних еколого-економічних оптимізаційних та еколого-енергетичних моделей з урахування ризиків.

Результати циклу мають значення для вирішення першочергово важливої науково-технічної проблеми створення та впровадження комплексної системи покращення умов проживання населення в екологічно кризових регіонах, зменшення техногенного впливу на екосистеми та здоров’я людей.

 На другому етапі розгляду роботи до складу авторського колективу включено Білецьку Е.М., Шматкова Г.Г.

Кількість публікацій: 747, в т.ч. 72 монографїх, 413 статей (32 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 14 (згідно з базою даних Scopus). Отримано 70 патентів. За даною тематикою захищено 11 докторських та 43 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні вченої ради  Інституту проблем природокористування та екології НАН України  10  вересня 2014 року о 14 годині за адресою: Дніпропетровськ, вул. Московська, 6, (актовий зал). Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.