Ви є тут

Розробка та впровадження системи технологій видобутку і переробки залізорудної сировини із забезпеченням раціонального надрокористування


Номер роботи - P 40 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

Грицина О.Є., Колєсніков Д.В., Короленко М.К., Левіцький А.П., Перегудов В.В., Протасов В.П., Романенко О.В., Ступнік М.І., Удод Є.Г., Федін К.А.

 

Представлена Державним підприємством «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект»

Розроблено наукові основи прогресивних технологій розробки залізорудних родовищ в складних гірничо-геологічних умовах на великих глибинах і подальшої переробки важкозбагачуваних магнетитових кварцитів, що дозволило за рахунок досягнення синергетичного ефекту підвищити конкурентоспроможність залізорудної сировини на зовнішньому ринку, забезпечити зменшення витрат на видобуток і переробку залізних руд, раціональне використання надр і зниження негативного впливу на довкілля.

Розроблено та впроваджено технології флотаційного дозбагачення концентратів, що виробляються з важко збагачуваних магнетитових кварцитів з отриманням високоякісних концентратів; технології повторного збагачення відходів; технології сухої магнітної сепарації, що забезпечує збільшення промислових запасів руди за рахунок зменшення бортового вмісту заліза.

Розвинуто наукові основи визначення та обґрунтування основних напрямків збільшення сировинної бази гірничих підприємств та раціонального використання запасів залізних руд за рахунок включення до видобутку запасів, які розташовані поза контурами кар’єрів і шахт, а також магнетитових кварцитів, що залягають у полях діючих шахт на невеликих глибинах і підроблені підземними гірничими роботами.

Обґрунтовано  економічно доцільні зони застосування та перспективного розвитку циклічно-потокової технології, залізничного, автомобільного транспорту та їх комбінації в загальних транспортних схемах глибоких кар’єрів. Розроблено класифікацію та визначено закономірності формування відвалів у виробленому просторі глибоких кар’єрів.

Впровадження запропонованих технологій забезпечило підвищення виробництва товарної  залізорудної продукції на гірничодобувних підприємствах Кривбасу з 51,5 млн т у 2003 р. до 63,6 млн т у 2012 р. Обсяг виробництва високоякісних концентратів із вмістом заліза понад 67 % збільшився з 0,36 млн т у 2003 р. до 13,0 млн т у 2012 р., що дозволило підвищити рейтинг залізорудної продукції гірничодобувних підприємств Кривбасу до рівня провідних світових виробників, збільшити об’єм експорту з 11,3 млн т до 23,3 млн т та зменшити імпорт з 7,6 млн т до 2,7 млн т.

Загальний річний економічний ефект від впровадження на базових гірничодобувних підприємствах Криворізького залізорудного басейну результатів наукових досліджень та розробленого на їх основі комплексу технічних рішень склав понад 1,2 млрд грн.

 

Кількість публікацій: 180,  в т.ч. 10 монографій, 170 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 20 авторськими свідоцтвами та  патентами.  За даною тематикою захищено 3 докторських  дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулоя на засіданні вченої ради Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет".