Ви є тут

Розробка та впровадження системи безперервного моніторингу сховищ і технологічних трубопроводів комплексу перевантаження аміаку


Номер роботи - P 30 ПОДАНА

 

Автори:

Васильєв О.С., Грузд А.А., Йолкін А.О., Краєвський В.М., Кушниренко С.О., Недосєка С.А., Ободовський Б.М., Федчун О.Ю., Чаусов М.Г., Яременко М.А.

Представлена Публічним акціонерним товариством "Одеський припортовий завод"

Вирішено важливу науково-технічну проблему безпечної експлуатації відповідальних та потенційно небезпечних конструкцій шляхом оснащення їх системами безперервного акустико-емісійного моніторингу.

Розроблено наукові засади та методологію оцінки фактичного стану матеріалу конструкцій у процесі експлуатації без їх зупинки.

Розроблено і впроваджено технологію та засоби постійного акустико-емісійного моніторингу чотирьох великогабаритних сховищ та технологічних трубопроводів комплексу перевантаження аміаку аміаку Одеського припортового заводу.

Виконана робота є першою в Україні, а такі її складові, як моніторинг сховищ аміаку, загальною ємністю 120 000 т та трубопроводів комплексу його перевантаження,  автоматизована оцінка небезпеки, прогнозування руйнівного навантаження та залишкового ресурсу у режимі реального часу, не мають світових аналогів у цій галузі.

Економічний ефект від впровадження полягає у підвищенні рівня техногенної безпеки експлуатації сховищ рідкого аміаку, скороченні витрат на технічне обслуговування та контроль стану конструкцій, що більш ніж за десятирічний термін експлуатації складає понад 72 мільйонів гривень.

 

Кількість публікацій: 193, в т.ч. 3 монографії,190 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 32 авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 2 докторські  та  кандидатська дисертація.