Ви є тут

Розробка та впровадження сучасних методів хірургічного лікування і профілактики ускладнень цирозу печінки та захворювань ворітної вени


Номер роботи - P 51 НАГОРОДЖЕНА


Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р51

Розробка та впровадження сучасних методів

хірургічного лікування і профілактики ускладнень цирозу печінки та захворювань ворітної вени.

Береснєв О.В., Калита М.Я.,

Котенко О.Г., Кривченя Д.Ю.,

Русин В.І., Сипливий В.О.,

Чуклін С.М.

Харківський національний медичний університет

 

Робота присвячена одній з найбільш актуальних та важливих проблем сучасної медицини – хірургічному лікуванню ускладнень цирозу печінки та захворювань ворітної вени.

Проведене авторами дослідження поглибило знання про патогенез ускладнень цирозу печінки та захворювань ворітної вени на основі  вивчення морфологічних змін печінки, стану гепатоспланхнічного кровообігу та їх взаємозв’язок із порушеннями функції печінки, ступенем проявів енцефалопатії, портальної гастропатії, варикозного розширення вен гастроезофагеальної зони.

Розроблено та впроваджено в клінічну практику тактику етапного хірургічного лікування ускладнень цирозу печінки з корекцією домінуючого синдрому на основі застосування малоінвазивних ендоскопічних,  ендоваскулярних, судинних шунтуючих та роз’єднувальних операцій, що дозволяє стабілізувати  стан хворого, підготувати його до трансплантації печінки, підвищити якість життя.

Впровадження розробленої авторами методики прогнозу результатів хірургічного лікування дозволяє індивідуалізувати тактику лікування, визначити оптимальний варіант хірургічного втручання хворого на цироз з позиції "ризик-користь", що значно покращує результати лікування цієї складної категорії хворих. Із застосуванням розроблених методик проведено хірургічне лікування ускладнень цирозу печінки та захворювань ворітної вени більш ніж у 2 тисяч  дорослих та дітей.

Практичне застосування в клінічній практиці розроблених методів хірургічного лікування ускладнень цирозу печінки та захворювань ворітної вени дозволяяє суттєво знизити летальність, зменшити кількість ускладнень, покращити якість життя пацієнтів, що  доводить їх медичну та економічну ефективність.

Результати виконаних авторами наукових досліджень опубліковано у вітчизняних та міжнародних фахових журналах з хірургії, презентовано на численних національних і міжнародних конгресах.

Наукові результати роботи відображені у 11 монографіях, 297 статтях, отримано 42 авторських свідоцтва та патентів (СРСР-5, України – 37)