Ви є тут

Розробка та впровадження наукоємної технології виробництва ресурсоощадливих шин


Номер роботи - P 17 ПОДАНА

Р17

Автори:

Вербас В.В., Науменко О.П., Горяінов С.І.,

Дучинський П.І., Шморгонер В.С., Бурмістр М.В.,

Ольшанський В.П., Ларін О.М.

 

Представлена Міністерством промислової політики України.

Разработка и внедрение наукоемкой технологии производства ресурсосберегающих шин 

Авторы: Вербас В.В., Науменко А.П., Горяинов С.И., Дучинський П.И., Шморгонер В.С., Бурмистр М.В., Ольшанский В.П., Ларин А.Н.

Development and implementation of resource-saving farm, truck and passenger tires

Authors: Verbas V.V., Naumenko O.P., Goryainov S.I., Duchinskiy P.I., Shmorgoner V.S., Burmistr M.V.,   Olshanskiy V.P., Larin O.M.

 

Головним результатом роботи стало створення ресурсозберігаючих технологій виготовлення пневматичних шин з ресурсом в декілька років роботи, теоретичних основ їх проектування, модернізації, та підвищення надійності при експлуатації транспортних засобів.

Розроблено теоретичну базу оцінки ресурсу нової шини та продовження залишкового ресурсу технологічного обладнання, пошкоджених шин, діагностування з метою підвищення надійності обладнання та шин у експлуатації за рахунок удосконалення режимів навантаження і швидкості руху за умови обмеженості термонапружень та руйнувань, що виникають при зміні режимів роботи. Проведено дослідження з визначення граничних умов експлуатації технологічного обладнання та пневматичних шин транспортних засобів, температурного і напруженого стану складових елементів, які визначають їх ресурс. Розроблено методи оперативної діагностики напруженого, вібраційного та температурного стану працюючого обладнання та шин, які забезпечують надійність їх роботи.

 За результатами досліджень здійснено розробку та впроваджено технологію виробництва ресурсоощадливих шин на  ВАТ "Дніпрошина", це дозволило  значно скоротити потреби: в сировині майже на чверть, що обумовлено досягненням рівня прецизійності технологічних процесів виготовлення шин та підготовки вторинної сировини з технологічного та експлуатованого скрапу; мережної  електроенергії наполовину, завдяки поєднанню видобутку технологічного пару та технологічної електроенергії; технічної води  на дві третини, що пов’язано зі створенням системи замкнутих циклів її використання.

Асортимент нараховує понад 200 типорозмірів ресурсоощадливих шин з посадкою у  комбінованому та суцільнометалокордному виконанні, адаптовані до національних і міжнародних вимог, що обумовлює стрімке поширення їх присутності на ринках країн Європи, Азії, Америки та Африки.  За останні п’ять років налагодження технології виробництва шин в умовах ВАТ "Дніпрошина" економічний ефект склав понад 211млн. грн.

Основні результати роботи опубліковано у 20 монографіях і навчальних посібниках та 300 наукових статтях,  понад 100 технічних рішень здобули патентний захист, розроблено 50 державних стандартів.