Ви є тут

Розробка та впровадження комплексу технологій зменшення витрат коксу і природного газу для підвищення ефективності виплавки чавуну та феросплавів


Номер роботи - P 29 ПОДАНА

Р29

Автори:

Товаровський Й.Г., Лялюк В.П., Демчук Д.О.,

Севернюк В.В., Гасик М.М., Гладких В.А.,

Куцін В.С., Кравченко П.О., Костенко Г.П.

 

Представлена Інститутом чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України

 

Разработка и внедрение комплекса технологий снижения расхода кокса и природного газа для повышения эффективности выплавки чугуна и ферросплавов

Авторы: Товаровский И.Г., Лялюк В.П., Демчук Д.А., Севернюк В.В.,

               Гасик М.М., Гладких В.А., Куцин В.С., Кравченко П.А., Костенко Г.П.

Development and Introduction of the Technology for Reduction of Coke and Natural Gas Consumption with the Purpose of Iron and Ferro-alloys Production Process Improvement

Authors: Tovarovskiy I.G., Lyalyuk V.P.,  Demchuk D.A., Severnyuk V.V.,  Gasik M.M., 

              Gladkikh V.А., Kutcin V.S., Kravchenko P.A., Kostenko G.P.

 

Розроблено наукові засади заміни коксу різними енергоносіями при виробництві чавуну і феросплавів. Створення технологій ґрунтується на встановлених єдиних закономірностях доменної плавки і плавки феросплавів в електропечах.

Практичне значення роботи полягає в розробці широкого арсеналу технологій заміни коксу різними енергоносіями і технічних рішень для їх реалізації, що дозволяє на кожному відрізку часу в конкретних умовах реалізувати найбільш ефективний варіант.

Впровадження низки нових технологій і технічних рішень виконано в умовах ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ВАТ «Нікопольський завод феросплавів», ВАТ «Запорізький феросплавний завод». Найбільш ефективною виявилась технологія заміни коксу кусковим антрацитом, що майже не потребує капітальних вкладень.

На базі створених і впроваджених технологій заміни коксу розроблено стратегію коксозаміщення: заміна природного газу в доменному виробництві на коксовий газ, а в електроферосплавному – на ферогаз у поєднанні з кусковим антрацитом. Цей варіант є технологічно найбільш вдалим і економічно пріоритетним, тому що потребує невеликих капітальних вкладень. Широка реалізація цієї технології дозволить здійснити істотне позитивне зрушення в коксозаміщенні і зниженні собівартості металу.

Новизна розробок захищено 45 авторськими свідоцтвами і патентами, опубліковано 16 монографій, 155 наукових статей.

Отриманий фактичний економічний ефект становить: на ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – 234,77 млн. грн., ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» – 200,4 млн. грн., ВАТ «Запорізький феросплавний завод» – 38,4 млн. грн.