Ви є тут

Розробка та впровадження комплексної системи діагностики, профілактики і лікування остеопорозу та його ускладнень


Номер роботи - P 39 ПОДАНА

Автори:

 


Разработка и внедрение комплексной системы диагностики, профилактики и лечения остеопороза и его осложнений


Авторы:


Поворознюк В.В., Кузнецова С.М., Дедух Н.В., Шевченко С.Д., Грищенко О.В.,Каладзе Н.Н., Григорьева Н.В., Мазур И.П., Климовицкий Ф.В., Вайда В.М.


 


Development and introduction of complex system of diagnostics, prophylaxis and treatment of osteoporosis and its complications


Authors:


Povoroznyuk V.V., Kuznecova S.M., Dedukh N.V., Shevchenko S.D., Gryschenko O.V., Kaladze M.M., Grygorieva N.V., Mazur I.P., Klimovickiy F.V., Vayda V.M.


 

Автори:

Поворознюк В.В., Кузнецова С.М., Дєдух Н.В., Шевченко С.Д., Грищенко О.В., Каладзе М.М., Григор’єва Н.В., Мазур І.П., Климовицький Ф.В., Вайда В.М.

 

Представлена Державною установою "Інститут геронтології НАМН України імені Д.Ф.Чеботарьова".

 

Робота присвячена створенню та впровадженню в медичну практику комплексної системи діагностики, профілактики і лікування системного остеопорозу та його ускладнень у населення України.

Створена колективом авторів науково обґрунтована система лікування та профілактики остеопорозу не тільки повертає здоров’я та якість життя мільйонам українців, а й значною мірою зменшує фінансові втрати держави. Це вирішено в даній роботі за рахунок отримання нових знань, розробки новітніх технологій діагностики та лікування остеопорозу.

Підґрунтям до розробки даної системи послужили, зокрема, фундаментальні авторські дослідження стану кісткової тканини при різних захворюваннях і станах з використаннях різних моделей первинного та вторинного остеопорозу.

Проведені вперше на Україні широкомасштабні епідеміологічні дослідження щодо вивчення особливостей формування піку кісткової маси в дітей та підлітків, стану кісткової тканини, темпів її втрати та частоти остеопорозу та остеопоротичних переломів різної локалізації в дорослого населення України залежно від віку та статі дозволити створити нормативні дані для методик рентгенівської та ультразвукової денситометрії.

Створені регіональні комплексні системи діагностики, профілактики та лікування остеопорозу в населення, що мешкає в ендемічних регіонах та при дії шкідливих факторів довкілля, а також диференційовані програми профілактики та лікування в хворих з різними формами первинного та вторинного остеопорозу.

Результати досліджень опубліковано  понад 1100 статей у провідних виданнях України, Росії, Європи та Америки. Видано 35 монографій та розділів у книгах. Зроблено понад 25 винаходів, захищених патентами України та авторськими свідоцтвами, під керівництвом авторів захищено понад 30 дисертаційних робіт щодо даної проблеми. Опубліковано понад 15 методичних рекомендацій.