Ви є тут

Розробка та впровадження інтегрованих комплексних технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування (авіаційних двигунів нового покоління)


Номер роботи - P 23 НАГОРОДЖЕНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р23

Розробка та впровадження інтегрованих комплексних технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування (авіаційних двигунів нового покоління)

Бєліков С.Б., Внуков Ю.М.,

Качан О.Я., Мозговий В.Ф.,

Кондратюк Е.В., Грабченко А.І.,

Чернишов С.І., Фадєєв В.А.,

Павленко П.М.

Запорізький національний технічний університет

З метою технологічного забезпечення конкурентноздатності вітчизняних авіаційних двигунів нового покоління, в роботі науково обґрунтувано проблеми розвитку технологій авіаційного двигунобудування та вибір напрямків її розв'язання на основі симбіозу новітніх виробничих та інтегрованих комп'ютерних технологій і розроблених інформаційних моделей життєвого циклу наукоємного виробу.

Виконано цикл робіт по розробці технологій фізико-механічних методів високошвидкісної обробки деталей,  здійснено ресурсні випробування лопаток та дисків газотурбінних двигунів, розроблено та впроваджено інтегровані комплексні системи технологічної підготовки серійного виробництва авіаційних двигунів. Досліджено інтегровані генеративні технології для виробництва деталей і технологічного оснащення, за результатами яких виявлено нові закономірності їх об'ємного формоутворення, розроблено та впроваджено інтегровану комплексну систему технологічної підготовки виробництва, технології високошвидкісної обробки, фінішного шліфування деталей агрегатів авіаційних газотурбінних двигунів,  створено методи оптимального динамічного управління інтегрованою комплексною системою технологічної підготовки виробництва, а також методи управління проектуванням операційних технологічних процесів, конструкторськими проектами та процесом обробки деталей на верстатах із числовим програмним управлінням. Це дозволило створити комплекс технічного й технологічного забез­пе­чення виробництва авіаційних газотурбінних двигунів із високими експлуатаційними характеристиками на основі  інтегрованих техно­логій і технологічного устаткування для літаків і гелікоптерів (АН-70, АН-140, АН-148, Бе-200, Бе-132МК, Ка-60, Ми-8Т), які за своїми технологічними можливостями відповідають світовим вимогам.

 Отримано сертифікати міжнародних організацій на виробництво маршевих авіаційних двигунів та допоміжних силових установок. Впровадження результатів роботи забезпечило підвищення границі витривалості деталей двигунів на 30-45 %, що збільшило  їхній ресурс і надійність.

Економічний ефект від впровадження роботи склав 379,2 млн. грн.