Ви є тут

Розробка та впровадження інноваційних технологій в комплексному лікуванні хворих з хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини та заочеревинного простору


Номер роботи - P 45 ПОДАНА

Автори:

 


Разработка и внедрение инновационных технологий в комплексном лечении больных с хирургическими заболеваниями органов брюшной полости и забрюшинного пространства


Автори:


Паламарчук В.И.,  Чермак И.И., Ткаченко А А., Чорномиз В.Д., Сухин И. А., Рыбальченко В.Ф., Иванько А.В.


 


Development and introduction инновационныхtechnology in complex treatment sick with surgical diseases organ to abdominal cavity and for space


Authors:


Palamarchuk V.I.,  CHermak I.I., Tkachenko But A., CHornomiz V.D., Suhin I. A.,  Rybalichenko V.F., Ivaniko A.V.


 

Автори:

Паламарчук В.І., Чермак І.І., Ткаченко О.А., Чорномиз В.Д., Сухін І.А., Рибальченко В.Ф., Іванько О.В.

 

Представлена приватним вищим навчальним закладом  "Київський медичний університет Української асоціації народної медицини".

Мета роботи -покращити результати лікування хворих із патологією органів черевної порожнини та заочеревинного простору шляхом розробки наукової концепції диференційно-діагностичних критеріїв оцінки стану травного каналу, ступеню обструкції та дизфункції органів черевної порожнини, заочеревинного простору, обґрунтування вибору раціональної тактики лікування та удосконалення технологій хірургічного втручання з прогнозуванням її результатів, а також післяопераційну реабілітацію.

Наукова робота ґрунтується на лікуванні 2600 хворих. В групу наукових досліджень включені: холелетіаз у 120 (4,6%), синдром жовтяниці - 877 (33,73%), непрохідність кишечника у 633 (24,35%), нориці прямої кишки - 211 (8,11%), пухлини органів гепатопанкреатодуоденальної зони - 147 (5,65%), хворі на аденоміоз у 301 (11,57%), гострий панкреатит у 311 (11,99%).

Доведено  ефективне застосування „штучної печінки” у пацієнтів з супутнім цирозом печінки. Запропоновано і впроваджено етапне комплексне лікування хворих з печінковою, печінково-нирковою недостатністю, зумовленою тривалою жовтяницею,  з використаням малоінвазивних методів дренування жовчовивідних шляхів і подальшою екстракорпоральною детоксикацією.

Розроблено та впроваджено науково обгрунтовану  схему раціонального застосування різних методів еферентної, клітинної терапії хворим з різною ступінню гострої печінкової недостатності при синдромі механічної жовтяниці.

 Результати досліджень викладено у 211публікаціях, в т.ч. в 14 монографіях, підручниках та посібниках. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 37 патентами.  За даною тематикою захищено 9 кандидатських дисертацій.