Ви є тут

Розробка та впровадження екологічно безпечних технологій боротьби з бур'янами


Номер роботи - P 31 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Разработка и внедрение экологически безопасных технологий борьбы с сорнякамиШвартау В.В., Мордерер Е.Ю., Мережинский Ю.Г., Иващенко А.А., Омельчук С.Т., Мельник С.И., Цехмистренко В.Г., Колесник Ю.В., Клисенко М.А. Development and Application of Environmentally Safe Methods of Weed ControlShvartau V.V., Morderer Ye.Yu., Merezhynskiy Yu.G., Ivaschenko O.O., Omelchuk  S.T., Kravchuk O.P., Melnik S.I., Tsekhmistrenko V.G., Kolesnik Yu.V., Klisenko M.A.


Автори:

Швартау В.В., Мордерер Є.Ю., Мережинський Ю.Г., Іващенко О.О.,

Омельчук С.Т., Мельник С.І., Цехмістренко В.Г., Колєснік Ю.В., Клисенко М.А.

 

Представлена Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України.

 

Авторами роботи розроблено високоефективні та екологічно безпечні технології боротьби з бур'янами,  визначено щільність та видовий склад бур'янів, розроблено фітоценотичні прийоми їх

Авторами розроблено високоефективні та екологічно безпечні технології боротьби з бур'янами,  визначено щільність та видовий склад бур'янів, розроблено фітоценотичні прийоми їх контролювання.

 Показано можливість підвищення ефективності застосування гербіцидів за рахунок використання елементів мінерального живлення рослин,  винайдено синергісти та антидоти, які підвищують ефективність та селективність дії гербіцидів та дозволяють зменшити гербіцидне навантаження на агроекосистеми.

Проведено фізіологічне обґрунтування комплексного застосування гербіцидів, яке забезпечує розширення спектра видів контрольованих бур'янів та підвищення вибірної фітотоксичності за рахунок ефекту взаємодії гербіцидів. Розроблено методи внесення, які дозволяють мінімізувати норми застосування гербіцидів, та методи визначення залишків діючих речовин гербіцидів, встановлено та затверджено нормативи та гігієнічні регламенти, які гарантують екологічну безпечність застосування гербіцидів.

Застосування розроблених технологій у вітчизняному сільськогосподарському виробництві сприяє забезпеченню продовольчої безпеки України та дозволило досягти рівня ефективності та екологічної безпеки заходів по захисту посівів від бур'янів, який перевищує стандарти, прийняті у найбільш розвинених аграрних державах світу. Впровадження розроблених технологій забезпечило збереження врожаю сільськогосподарських культур, вартість якого тільки за один 2009 рік перевищила 11 мільярдів гривень.

За результатами досліджень опубліковано 5 монографій, 3 брошури, 97 статей, 5 видань державних рекомендацій із застосування гербіцидів, гігієнічні нормативи та регламенти безпечного застосування для 71 гербіцидного препарату. Отримано 12 патентів. За результатами робіт захищено 5 докторських  та 16 кандидатських дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Інституті агроекології та біотехнології УААН 26 серпня 2010 року о 10.00.