Ви є тут

Розробка та реалізація технологій генетичного поліпшення якості кукурудзяного крохмалю для створення джерел імпортозамінної сировини


Номер роботи - M 0

М99

Автори: Діденко С.Ю., Ніколенко І.А., Тимчук Д.С.

 

Представлена Інститутом рослинництва ім. В.Я.Юр’єва Української академії аграрних наук.

Разработка и реализация технологий генетического улучшения качества кукурузного крахмала для создания источников импортозаменяемого сырья

Авторы: Диденко С.Ю., Николенко И.А., Тымчук Д.С

 

Development and realization of the technologies of maize starch quality genetic improvement for the creation of import- substituted sources of raw materials

Authors: Didenko S., Nikolenko I., Tymchouk D.

 

Кількість публікацій: 44 наукові публікації (20 статей ,24 тези доповідей), 5 патентів.

 

Метою роботи є визначення систем генетичної регуляції фракційного складу крохмалю в зерні кукурудзи, ідентифікація генів та генних комбінацій з найбільш сприятливим біохімічним ефектом і створення імпортозамінних джерел крохмалів амілозного та амілопектинового типів.

Встановлено високу ефективність генетичного поліпшення якості крохмалю шляхом використання біохімічного ефекту мутантних генів структури ендосперму. Обґрунтовано можливості виділення мутантних ліній та гібридів із стабільно високою продуктивністю та якістю продукції навіть в контрастних природних умовах вирощування і результативність підсилення біохімічного ефекту крохмаль-модифікуючих генів за рахунок їх взаємодії з полігенними комплексами.

Встановлено диференціальну експресивність крохмаль-модифікуючих мутантних генів кукурудзи в процесі достигання насіння. Проаналізовано характер успадкування основних показників якості продукції і генетичні компоненти їх дисперсії у гібридів від схрещування ліній з крохмалями амілозного та амілопектинового типів. Встановлено ефекти неалельних взаємодій між генами структури ендосперму за вмістом та показниками якості продукції. Визначено фізіологічні реакції ліній кукурудзи на введення до їх геномів крохмаль-модифікуючих мутантних генів.  

Створено серію принципово нових ліній та гібридів кукурудзи з крохмалями амілозного та амілопектинового типів і розроблено технології отримання на їх основі нових видів харчових продуктів та біоутілізованих термопластичних матеріалів.