Ви є тут

Розробка та дослідження сучасних систем теплозабезпечення будівель


Номер роботи - M 71 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


"Повышение энергоэффективности теплотехнологий и систем теплообеспечения зданий"


Авторы: Дубовкина И.А., Дмитренко Н.П., Гончарук С.М, Ткаченко М.В.


 


"Increase of power efficiency in heat technologies and heating systems of buildings"


Authors: Dubovkina I.O., Dmitrenko N.P., Goncharuk S.M, Tkachenko M.V.


 

Автори: Дубовкіна І.О., к.т.н., Дмитренко Н.П., к.т.н., Гончарук С.М., Ткаченко М.В.

 

 

Представлена Інститутом технічної теплофізики НАН України

 

 

 

В роботі запропоновано нову методику розрахунку повітряно-температурних режимів приміщень будівель, що ґрунтується на розв'язанні спряженої задачі радіаційно-конвективно-кондуктивного теплопереносу в повітряному середовищі приміщення і в огороджувальних будівельних конструкціях.

 

 

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач при створенні методів теплофізичного моделювання повітряно-температурних режимів в приміщеннях під час опалювального сезону в залежності від рівнів теплопостачання від централізованої системи теплозабезпечення та проведення оцінки рівнів тепловтрат з поверхонь огороджувальних конструкцій.

Методом чисельного моделювання досліджено теплоперенос через світлопрозорі огороджувальні конструкції та отримано оптимальні конструктивні параметри енергоефективних склопакетів. Одержано залежність термічного опору склопакета від відстані між склом. Знайдено значення товщини газового прошарку, за якого термічний опір буде максимальний.

В роботі представлено натурну апробацію енергоощадних теплонасосних технології по оригінальним схемам для теплопостачання як окремих приміщення, так і будинків в цілому з використанням низькопотенціальної теплоти ґрунту та атмосферного повітря.

Проведено комплекс теоретичних та експериментальних досліджень різноваріантних систем теплозабезпечення приміщень (підлогове опалення, фанкойл) на базі теплонасосних технологій та на їх основі розроблено технічні рішення щодо енергоефективного використання низькопотенційної теплової енергії;

Результати наукової роботи мають прикладне значення для впровадження нових енергоощадних технологій, підвищення енергоефективності в житлово-комунальному господарстві, забезпечення та поліпшення екологічних показників навколишнього середовища.

Результати використання даних, отриманих в представленій науковій роботі підтверджені трьома актами використання, що отримані, від ПрАТ «Енергомонтажвентиляція», ТОВ «Сантехнік ЛТД і Ко», СВПП «Факел».

 

Кількість публікацій: 62,  33 статі, 22 тези доповідей, отримано 7 патентів.