Ви є тут

Розробка, створення, освоєння серійного виробництва та впровадження гами високоефективних конкурентоспроможних важких токарних верстатів нового покоління


Номер роботи - P 46 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р46

Розробка, створення, освоєння серійного виробництва та впровадження гами високоефективних конкурентоспроможних важких токарних верстатів нового покоління

Владимиров А.Ю., Антонюк В.С.,

Білоусов В.М., Волкогон В.М.,

Волошин О.І., Григоращенко В.М.,

Ковальов В.Д., Кориткін В.І.,

Муковоз Ю.О., Палашек О.Г.

Донбаська державна машинобудівна академія

Колективом авторів створено наукові основи розробки конструкцій важких токарних верстатів (для обробки тіл обертання діаметром до 6 м, вагою до 250 т) та технологій їх виготовлення,  виробництво та впровадження з високою конкурентоздатністю на світовому ринку.

Робота базується на фундаментальних наукових дослідженнях з механіки, теорії суцільних середовищ, гідравліки, гідродинаміки, механотроніки, фізико-механічних процесів прецизійного формоутворення деталей. На створених важких токарних верстатах з числовим програмним керуванням підвищеної точності можна виготовити найбільш великі й відповідальні деталі прокатних станів, надпотужних турбін і генераторів морських суден та інших машин. Верстати, відрізняючись високою продуктивністю, точністю, надійністю й довговічністю, забезпечують новий якісний етап у розвитку важкого, транспортного й енергетичного машинобудування, чорної металургії й інших галузей промисловості, дозволяють звільнитися від імпорту подібного устаткування й розширити експорт важких токарних верстатів і продукції важкого машинобудування. Висока продуктивність верстатів забезпечується за рахунок автоматизації всіх операцій обробки і залучення сучасних засобів безконтактного виміру якості оброблених деталей.

Важкі токарні верстати за технічними показниками знаходяться на рівні кращих світових зразків і успішно конкурують з верстатами провідних европейских фірм. Їх застосування дозволяє підвищити продуктивність обробки деталей на 30 %.

Випущені 40 верстатів нового покоління вартістю понад 200 млн. гривень на рік, які поставляються за рубіж та українським підприємствам. Успішно працюють в Україні, Росії, Болгарії, Італії, США, Японії, Китаї.

Результати досліджень опубліковано у  8 монографіях, понад 300 статтях, захищено 49 патентами на винаходи.