Ви є тут

Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління


Номер роботи - P 71 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

 

Автори:

Анофрієв В.Г., Боднар Б.Є., Ісопенко І.В., Коробка Б.А., Мельничук В.О.,

Можейко Є.Р., Позняков В.Д., Рибкін В.В., Савчук О.М., Шаповал А.В.

 

Представлена Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.

        

 Авторами вирішена важлива народногосподарська проблема – створення вітчизняного вантажного рухомого складу нового покоління, що дозволяє прискорити заміну зношеного парку вантажних вагонів, підвищити його продуктивність, знизити витрати на обслуговування в експлуатації та ремонт.

Створення такого рухомого складу викликане необхідністю підвищення його надійності та ефективності з одночасним зменшенням витрат на його експлуатацію. Крім того, враховуючи активні роботи по створенню аналогічного рухомого складу в інших країнах, однією з основних цілей, що переслідувалась при створенні вагонів та візків нового покоління, було забезпечення незалежності у виробництві вантажних вагонів та їх ремонті від іноземних виробників вантажних вагонів, що дозволить економити значні валютні кошти та підтримати вітчизняних виробників.

 Авторами проведено комплекс науково-технічних робіт, пов’язаних з вивченням конструкцій багатьох модифікацій вантажних вагонів та ходових частин, які виготовляються у Росії, США, Китаї, виконано порівняння їх технічних характеристик, визначено технології виробництва та специфічні технологічні процеси. Це послужило підґрунтям для підготовки виробництва цілого ряду моделей  вантажних вагонів та їх складових, що відповідають світовим тенденціям машинобудування.

Загальний економічний ефект від впровадження вантажного рухомого складу нового покоління складає більше 120 млн. гривень. 

Основні результати роботи викладено у 5 монографіях, 250 статтях. Отримано 100 патентів на винаходи та корисні моделі, в тому числі близько 50 патентів отримано за кордоном. Лише за останні роки розробки брали участь у 51 виставці в Україні та за кордоном (Росія - Москва, Санкт-Петербург, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Туреччина, Іран, Азербайджан). Якість продукції ВАТ «КВБЗ» неодноразово відмічалася відзнаками європейських та вітчизняних асоціацій та промислових конкурсів.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Українській державній академії залізничного транспорту. 29 червня 2010 року о 13.00 ауд. 1.417.