Ви є тут

Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління


Номер роботи - P 51 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Разработка, освоение производства и внедрение в эксплуатацию современного грузового подвижного состава нового поколенияАвторы:Анофриев В.Г., Корниенко В.В., Коробка Б.А., Кутишенко А.В., Лашко А.А., Можейко Е.Р., Мокрий Т.Ф., Позняков В.Д., Савчук О.М., Ушкалов В.Ф.  Design, development of production and introduction into exploitation of modern freight rolling stock of the new generationAuthors:AnofriievVasyl, KornijenkoVolodymyr, KorobkaBorys, KutishenkoOlexandr, LashkoAndriy, MozheikoYevgen, MokriyTetiana, PozniakovValeriy, SavchukOrest, UshkalovVictor.


 

Автори:

Анофрієв В.Г., Корнієнко В.В., Коробка Б.А., Кутішенко О.В., Лашко А.А.,

 Можейко Є.Р., Мокрій Т.Ф., Позняков В.Д., Савчук О.М., Ушкалов В.Ф..

 

Предстівлена Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.

 

Вперше  в Україні розроблено і прийнято у серійне виробництво та в експлуатацію піввагон моделі 12-7023-01 на візках моделі 18-7020, платформа моделі 13-7024 для контейнерів, створено і здійснюється серійний випуск сімейства критих вагонів-хоперів для сипких вантажів, піввагон моделі 12-7039 пройшов повний комплекс випробувань на візках моделі 18-7033 (25т/вісь). Перевага всіх конструкцій вагонів - можливість руху з конструкційною швидкістю (120 км/год) без обмеження в порожньому режимі, значно менший вплив на верхню будову колії.

На залізницях України, країн СНД та Балтії успішно експлуатуються понад 1500 платформ мод. 13-7024 та близько 5000 сучасних бункерних вагонів, виготовлених на  ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Загальний економічний ефект від впровадження вантажного рухомого складу нового покоління складає більше 120 млн гривень. 

При виробництві та експлуатації на підприємствах машинобудівної та залізничної галузей забезпечено робочими місцями близько 10 тисяч робітників.

Результати роботи відображено в  5 монографіях, понад 250 наукових працях та 100 патентах на винаходи та корисні моделі, близько 50 патентів отримано за кордоном. 

Громадське обговорення роботи відбулося   в  Українській державній академії залізничного транспорту 15 вересня 2011 року о 13 годині  (ауд 1.417).