Ви є тут

Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління


Номер роботи - P 26 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Разработка, освоение производства и внедрение в эксплуатацию современного грузового подвижного состава нового поколения


Авторы:


Анофриев В.Г., Коробка Б.А., Кутишенко А.В., Лашко А.А., Можейко Е.Р.,  Мокрий Т.Ф., Позняков В.Д., Савчук О.М., Ушкалов В.Ф., Шаповал А.В.


 


 


Development, launching the production and introduction into service of advanced freight rolling stock of new generation


Authors:


Anofriiev V., Korobka B., Kutishenko O., Lashko A., Mozheiko Y., Mokriy T., Pozniakov V., Savchuk O., Ushkalov V., Shapoval A.


 

Автори:

Анофрієв В.Г., Коробка Б.А., Кутішенко О.В., Лашко А.А., Можейко Є.Р., Мокрій Т.Ф., Позняков В.Д., Савчук О.М., Ушкалов В.Ф., Шаповал А.В.

 

Представлена Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.

 

Мета роботи - створення вітчизняного вантажного рухомого складу нового покоління, що дозволяє прискорити заміну зношеного парку вантажних вагонів України, підвищити його продуктивність, знизити витрати на обслуговування в експлуатації та ремонт.

Розроблено, освоєно  у серійному виробництві та впроваджено в експлуатацію піввагон моделі 12-7023-01 на візках моделі 18-7020, платформа моделі 13-7024 для контейнерів, сімейство критих вагонів-хоперів для сипких вантажів моделей 19-7016, 19-7017 та 19-7053. Піввагон моделі 12-7039 пройшов повний комплекс випробувань на візках моделі 18-7033 (25т/вісь).

Перевага всіх конструкцій вагонів - можливість руху з конструкційною швидкістю (120 км/год) без обмеження в порожньому режимі, значно менший вплив на верхню будову колії та конкурентоспроможність на світовому ринку.

На залізницях України експлуатується близько 1000 піввагонів моделі 12-7023-01 на візках моделі 18-7020, відмов піввагонів не зафіксовано, що свідчить про їх високу надійність в експлуатації. На залізницях України, країн СНД та Балтії успішно експлуатуються більше 1500 платформ мод. 13-7024 та близько 5000 сучасних бункерних вагонів, виготовлених на  ПАТ «КВБЗ».

Загальний економічний ефект від впровадження вантажного рухомого складу нового покоління складає більше 120 млн гривень.  Робочими місцями при виробництві та в експлуатації рухомого складу нового покоління забезпечено близько 10 тисяч робітників.

Наукові результати роботи відображено у 5 монографіях, більш ніж 260 статях, отримано 50  вітчизняних та 50 міжнародних патентів і авторських свідоцтв. 

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні Вченої  ради Української державної академії залізничного транспорту 11 вересня 2012 року о 13.00 за адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, ауд. 1.417.

 Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.