Ви є тут

Розробка наукових засад управління земельними ресурсами, що забезпечує високу ефективність використання і охорони землі


Номер роботи - P 56 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р56

Розробка  наукових  засад  управління  земельними  ресурсами,   що забезпечує високу ефективність використання і охорони землі

Горлачук В.В., В'юн В.Г.,

Гаркуша О.М., Мельніченко В.В.,

Песчанська І.М.

Миколаївський державний гуманітарний університет ім.

Петра Могили

 

 

 

В Україні внаслідок високої розораності територій та екстенсивного способу використання землі спостерігається значний розвиток ерозійних процесів, змивається верхній шар ґрунту та втрачається велика кількість гумусу. Авторами досліджено основні параметри використання земель сільськогосподарського призначення з метою створення системи управління  їх ресурсами. Розкрито понятійний апарат наукових термінів у сфері землеустрою, сформульовано принципи та механізми управління земельними ресурсами, розроблена методика управління відтворенням і збереженням родючості ґрунту. Розроблено теорію управління землями сільськогосподарського призначення,  житлової і громадської забудови та інших,  методику управління збереженням та відтворенням родючості ґрунтів та землеустрою агроформувань. Розроблено теорію розвитку ринку землі та запропоновано методику грошової оцінки землі, яка ґрунтується на рентному підході. Результати досліджень впроваджено у 5 господарствах Миколаївської області.

Наукові результати опубліковано у 8 монографіях, 56 статтях, 4 навчальних посібниках та підручниках.