Ви є тут

Розробка наукових засад, створення та впровадження у серійне виробництво комплексу прецизійної електровимірювальної апаратури для народного господарства України


Номер роботи - P 54 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р54

Розробка наукових засад, створення та впровадження у серійне  виробництво комплексу прецизійної електровимірювальної апаратури для народного господарства України

Гриневич Ф.Б., Сурду М.М.,

Ламеко О.Л., Орнатський О.А

Ахмадов О.А.-Б., Копшин В.В.,

Гаврилкін В.Г., Ніженський А.Д.,

Монастирський З.Я., Могилевський В.М.

Інститут електродинаміки

НАН України

Авторами розроблено наукові засади, створено та організовано серійний випуск нового покоління прецизійної апаратури для вимірювання електричних і неелектричних величин.

Одним з найвагоміших результатів роботи є створення наукових основ побудови цілісного комплексу електровимірювальної апаратури – від робочих засобів вимірювань до Державних еталонів та розширення її функціональних можливостей. Розроблено варіаційні методи підвищення точності вимірювань, варіаційні методи зрівноважування та методи синтезу універсальних мостових вимірювальних кіл.

Запропоновано нові принципи побудови сенсорів неелектричних величин з розрахунковими функціями перетворення та еталонної бази в області вимірювання параметрів імпедансу. Освоєно серійне виробництво та впроваджено в метрологічну практику України широкого асортименту робочих та еталонних засобів вимірювань з кращими метрологічними, ергономічними та експлуатаційними характеристиками.

На основі отриманих наукових результатів розроблено та впроваджено   27 типів вимірювальних засобів загальною кількістю понад 1200 екземплярів на суму понад 25 млн. грн. Економічний ефект від використання цієї апаратури оцінюється у 75 млн. грн.

Впроваджено в дію 6 Державних первинних еталонів, що дозволяє країні економити лише на витратах з експлуатації еталонних мір вищих розрядів більш як 2,1 млн. грн. щорічно.

За результатами роботи опубліковано 3 монографії, 316 статей, отримано 108 авторських свідоцтв та патентів, захищено 2 докторських та 10 кандидатських дисертацій.