Ви є тут

Розробка наукових основ, технологій виробництва та впровадження нових композиційних матеріалів зі спеціальними властивостями в будівництво


Номер роботи - P 2

Автори:


  РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ОСНОВ, ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА И ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВО DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC BASES, TECHNOLOGIES OF MANUFACTURES AND INTRODUCTIONS OF NEW COMPOSITE MATERIALS WITH SPECIAL PROPERTIES IN CONSTRUCTION  

 

Автори:

Бондаренко В.М., Коляда В.М., Костюк Т.О., Лебедєв Є.В., Нестеров В.Г.,

Пахаренко В.О., Прощін О.Ю., Савельєв Ю.В., Шостак Т.С., Яковлева Р.А.

 

Представлена Харківським державним технічним університетом будівництва та архітектури.

 

Розроблено і  впроваджено у виробництво нові конкурентоспроможні композиційні матеріали зі спеціальними властивостями, у т.ч. для подовження експлуатаційного ресурсу будівельних споруд.

Створено нові композиційні матеріали холодного твердіння на полімерній і мінеральній основах (мастики, клеї, компаунди, сухі суміші) унікальні властивості яких дали змогу вирішити ряд складних проблем і створити нові технології в будівництві та  енергозберігаючі технології і обладнання з переробки полімерів.  Організовано виробництво нових ефективних будівельних матеріалів (плівки, сітки, лінолеум, погонажні вироби, праймери). 

Авторами запропоновано комплексне вирішення проблеми виробництва нової полімерної продукції і технології їх утилізації, - узгоджено характеристики та забезпечено сумісність полімерних виробів із розробленими спецматеріалами з метою досягнення більшого економічного ефекту.

 Розроблено комплекти композиційних матеріалів, обладнання для їх виробництва та технології використання цих матеріалів у будівництві. Багатотоннажне виробництво продукції організовано на підприємствах Києва, Харкова, Одеси: з-д „Більшовик”, з-д „Будіндустрія”, ТОВ „Моноліт-полімер” та інших.

Результати роботи опубліковано у 512  наукових статтях, в т.ч.  26 у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS.