Ви є тут

Розробка наукових основ і формування Банку генетичних ресурсів польових культур України


Номер роботи - P 41 НАГОРОДЖЕНА

 

Автори:

Рябчун В.К., Кириченко В.В., Петренкова В.П., Кобизєва Л.Н.,Кузьмишина Н.В.,Богуславський Р.Л., Харченко Ю.В., Кір΄ян В.М., Оксьом В.П., Маменко П.М.

Представлена Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України

Розроблено наукові основи і здійснено формування і ведення Банку генетичних ресурсів польових культур для забезпечення розвитку фундаментальної та прикладної науки, освіти, сільського господарства в Україні. 

Вперше в Україні розроблені концепція й методологія формування та ведення Банку генетичних ресурсів польових культур, і сформовано генбанк обсягом 65,7 тис. зразків; створена Інформаційна система з генетичних ресурсів рослин; розроблено методологію і запроваджено реєстрацію колекцій і цінних зразків генетичних ресурсів рослин і зареєстровано 61 колекцію і 485 зразків; до ген банку залучено 60 тис. нових зразків генофонду рослин; з колекційного різноманіття виявлено 21,4 тис. і створено 3,3 тис. нових джерел і донорів цінних ознак, які передані користувачам; створено Національне сховище зразків генофонду рослин, у яке закладено на зберігання насіння 59,5 тис. зразків генофонду, та Дублетне сховище зразків генофонду рослин, у якому зберігається насіння 26,3 тис. зразків. Встановлено вплив генотипових відмінностей на витривалість насіння до зберігання у зернових, зернобобових культур,соняшнику; вплив старіння насіння на стабільність хромосомного апарату видів пшениці; виявлено позитивний вплив заморожування за мінус 20 оС на підвищення енергії проростання та схожості насіння. Вперше в Україні розроблено навчальну програму з курсу «Генетичні ресурси рослин», який викладається у вузах, та започатковано курси підвищення кваліфікації для науковців і викладачів біологічного та аграрного напрямів діяльності.

Кількість публікацій: 627, в т.ч. 10 монографій, 7 навчальних посібників, 610 статей, в т.ч. 140 у зарубіжних виданнях,. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 280 авторськими свідоцтвами та  патентами

Громадське обговорення роботи відбулося 30 липня 2013 року о 10:00 на розширеному засіданні вченої ради Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України.