Ви є тут

Розробка методології проведення фармакоекономічних досліджень та створення формулярних і страхових переліків лікарських засобів для військово-медичної служби


Номер роботи - M 0

М56

Автор: Притула Р.Л.

 

Представлена Українською військово-медичною академією.

Разработка методологии проведения фармакоэкономических исследований и создание формулярных и страховых перечней лекарственных средств для военно-медицинской службы

Автор: Притула Р.Л.

 

Working out of methodology of carrying out pharmacoeconomical researches and creation of official and insurance lists of medical products for military-medical service

Author: Pritula R.

 

Кількість публікацій: 34 наукові роботи (навчальний посібник, методичні рекомендації, 20 статей, в т.ч. 1 одноосібна, 12 тез доповідей), 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права.

 

Роботу присвячено розробці та впровадженню науково-обгрунтованої методології проведення фармакоекономічних досліджень медикаментозного забезпечення військовослужбовців.

Запропоновано основні етапи проведення комплексного дослідження, що поєднує маркетинг-аналіз фармацевтичного ринку, всебічні фармакоекономічні розрахунки з метою створення и обґрунтування формулярних і страхових переліків лікарських засобів.

Обґрунтовано вибір методів "мінімізація вартості" та "вартість-ефективність" для здійснення наукового пошуку. За допомогою методу "мінімізація вартості" визначено найбільш економічно вигідні противиразкові препарати відповідно до Тимчасових стандартів надання медичної допомоги, розроблено методику "вартість-ефективність" для дослідження альтернативних схем лікування захворювань травного каналу.

Запропоновано фрагмент формуляру (основного страхового переліку), сформований на основі оптимальних затратно-ефективних схем фармакотерапії, а також фрагмент додаткового страхового переліку. Переліки складені з урахуванням економічної оцінки лікарських засобів, даних доказової медицини, досягнень вітчизняної і світової медицини і фармакології. Крім того, запропонована методика фармакоекономічного аналізу для відбору лікарських засобів у межах фармакотерапевтичної групи.

Створено комп'ютерну інформаційно-аналітичну систему "Фармексперт Сервіс", яка не вимагає спеціальної підготовки користувачів, дозволяє оперативно проводити аналіз асортименту лікарських засобів і схем фармакотерапії та формувати формулярний і страхові переліки на основі всебічних фармакоекономічних досліджень.