Ви є тут

Розробка критеріїв і методики оцінки фазового складу шлакових розплавів для вибору раціонального шлакового режиму доменної плавки, що забезпечує виплавку чавуну необхідної якості і зниження енергетичних витрат


Номер роботи - M 68 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


"Разработка критериев и методики оценки фазового состава шлаковых расплавов для выбора рационального шлакового режима доменной плавки, обеспечивающего выплавку чугуна требуемого качества и снижение энергетических затрат"


Автор: Степаненко Д. А. 
"Development of criteria and methods for assessing the phase composition of slag melts to select the sound mode slag blast furnace for iron required quality and reduce energy costs"


Author: Stepanenko D. A


 

Автор: Степаненко Д.О., к.т.н.

 Представлена Інститутом чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України

 В роботі розроблено: методику оцінки кристалізаційної здатності розплавів доменних шлаків; критерій оцінки гетерогенізації розплавів доменних шлаків; модель розрахунку питомої електропровідності розплавів доменних шлаків; алгоритмічне й програмне забезпечення розрахунку нормативного мінералогічного складу доменних шлаків. рівняння для розрахунку властивостей розплавів доменних шлаків з вуглецевими домішками.

Наукова новизна результатів роботи полягає в наступному: вперше запропоновано методику оцінки кристалізаційної здатності розплавів доменних шлаків; вперше встановлено гранично допустимий вміст у шлаку мінералу ларніту (Ca2SiO4); вперше розроблено критерій оцінки гетерогенізаціі шлакових розплавів; вперше з позицій мінералогічного складу доменних шлаків обґрунтовано доцільність врахування відношення Al2O3/MgO в їх хімічному складі при виборі основності (CaO/SiO2).

Практичне значення одержаних результатів роботи складають: рекомендації щодо вибору основності доменних шлаків (CaO/SiO2) за встановленими залежностям, алгоритмічне і програмне забезпечення розрахунку нормативного мінералогічного складу доменних шлаків і оцінки фазового складу їх розплавів (акти про використання результатів роботи,  уточнення діапазонів граничних значень критеріїв стабілізації шлакового режиму автоматизованої системи "Шлак" для умов ДП № 9 ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", що сприяє збільшенню кількості випусків чавуну необхідної якості і зниженню енергетичних витрат у сформованих сировинних і технологічних умовах роботи доменної печі.

 Кількість публікацій: 22, в т.ч. за темою роботи 15 статей,4 тези доповідей, отримано патент.