Ви є тут

Розробка конкурентоздатних поліфункціональних текстильних композиційних матеріалів технічного призначення


Номер роботи - M 0

М52

Автор: Ковтун С.І.

 

Представлена Київським національним університетом технологій та дизайну.

Разработка конкурентоспособных полифункциональных текстильных композиционных материалов технического назначения

Автор: Ковтун С.И.

 

The development of competitive polyfunctional textile composites  for technical application

Author: Kovtun S.

 

Кількість публікацій: 38 наукових  робіт (20 статей, 18тез доповідей), 2 патенти.

 

Автором роботи запропоновано принципово новий оригінальний спосіб одержання поліфункціональних текстильних композиційних матеріалів. Цей спосіб полягає в нашаруванні різних текстильних полотен і скріпленні їх в єдине ціле. Такі структури являють собою своєрідні "сандвічі", в яких кожний компонент виконує певну специфічну функцію, що  дає можливість використовувати  переваги кожного з текстильних компонентів і варіювати властивості технічних матеріалів в широких межах.

В роботі запропоновано залежності та рівняння для кількісної оцінки водовбиральних властивостей поліфункціональних текстильних композиційних матеріалів, що дозволяє регулювати процеси тепло- та масопереносу в складних багатошарових структурах.

Поліфункціональні текстильні композиційні матеріали можуть знайти кваліфіковане застосування в різних галузях господарства. Експериментально доведено ефективність їх застосування в медичній практиці, а саме, у виробах для догляду за важкохворими людьми.