Ви є тут

Розробка комплексу ресурсозберігаючих технологій і матеріалів з метою підвищення стійкості футерівок конверторів та сталерозливальних ковшів


Номер роботи - M 88 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори: Салмаш І.М., к.т.н., Шарандін К.М., Кузнецов Д.Ю., к.т.н., Лізун А.Ю.

Представлена Донецьким національним технічним університетом

В роботі отримано подальший розвиток уявлення щодо технологічних аспектів експлуатації та комплексних механізмів захисту периклазовуглецевих вогнетривких футерівок конвертерів і стальковшів.

Вперше встановлено, що за величини зношення робочого шару футерівки ковша 60% від початкової товщини, деформації футерівки днища зростають до 20 мм, у зоні зношеної футерівки значення сумарних деформацій збільшується в 6-8 разів.

Розроблено комплексну методику оцінки впливу фізичних властивостей кінцевого шлаку після його модифікації на ефективність адгезії до робочої поверхні вогнетривів (у т.ч. змочуваність) та температурний інтервал плавлення (тугоплавкості) гарнісажу.

Практична значимість роботи полягає у створенні комплексу методик фізичного і математичного моделювання, за допомогою яких визначаються основні чинники впровадження ресурсозберігаючих технологій експлуатації вогнетривких футерівок сталеплавильних агрегатів. Це дозволяє орієнтуватися на вітчизняну виробничо-сировинну базу при розробці нових технологій і матеріалів.

Запропоновані в роботі рекомендації впроваджені в умовах ПАТ «Енергомашспецьсталь» з реконструкцією робочого шару футерівки ковша за мультизональним принципом, що дозволило підвищити стійкість ковша та знизити собівартість готової продукції на 2,62 грн. / тонну. Втілення рекомендацій авторів роботи дозволило в умовах ПАТ «АМК»отримати економію в розмірі 0,495 грн. на тонну сталі. В умовах ПАТ «МК «Азовсталь» відпрацьовано режими присадок розроблених флюсів-модифікаторів, що дозволило знизити сумарні витрати магнійвмістних матеріалів на 20 %, що відповідає зниженню питомих витрат на 7,02 грн./т. Очікувана загальна економічна ефективність від впровадження розроблених в роботі заходів складає близько 30 млн. грн. щорічно.

Кількість публікацій: 21. Отримано 4 патенти.