Ви є тут

Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах


Номер роботи - M 90 НАГОРОДЖЕНА

Автори: Кичак В.В., Семенов А.О., к.т.н., Семенова О.О., к.т.н.

Представлена Вінницьким національним технічним університетом

В роботі  отримали подальший розвиток методи частотно-імпульсного, широтно-імпульсного та фазо-імпульсного кодування фазі-логічних величин. Розроблено метод структурного синтезу імпульсних фазі-логічних елементів. Синтезовано структурні схеми частотно-імпульсних та широтно-імпульсних елементів, які реалізують базові (доповнення, мінімум, максимум) і додаткові (протиріччя, тавтологія, заборона, імплікація, стрілка Пірса, штрих Шефера, виключне АБО, еквівалентність) операції фазі-логіки.

Для сучасних спеціалізованих обчислювальних пристроїв телекомунікаційних систем розроблені штучні нейрони, здатні оброблять імпульсні сигнали. Розроблено фазі-контролери для керування доступом абонента до мереж стандартів GSM, CDMA та UMTS. Розроблено структурну схему фазі-контролера трафіка, який дозволяє уникнути перевантажень у ATM-мережах.

Результати роботи впроваджено у Вінницькій філії ДПМ ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «ДЖЕМІКЛ» (м. Вінниця), а також у навчальному процесі Вінницького національного технічного університету.

Річний економічний ефект від дрібносерійного впровадження становить 85тис. грн. Отримані в роботі наукові та практичні результати створюють основи для виготовлення конкурентоспроможних зразків цієї продукції.

Кількість публікацій: 162, в т.ч. за темою роботи 69: монографія, 4 навчальних посібники, 37 статей, 17 тез доповідей. Отримано 10 патентів на корисну модель України. Загальна кількість посилань складає 7 (згідно баз даних Scopus).