Ви є тут

Розробка і впровадження енергозберігаючої технології консервування вологого зерна кукурудзи та інших фуражних культур


Номер роботи - P 28 ПОДАНА

Р28

Автори:

Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Іващук П.В.,

Калетник Г.М., Бугайов В.Д., Стасюк О.К. Глушко Л.Т.,

Атаманюк В.Д., Обертюх Ю.В., Герасимчук А.І.

 

Представлена Інститутом кормів УААН.

 

Разработка и внедрение энергосберегающий технологии консервирования влажного зерна кукурузы и других фуражных культур

Авторы: Кулик М. Ф., Петриченко В. Ф., Иващук П. В., Калетник Г. Н., Бугайов В. Д., Стасюк О. К.,.

Глушко Л. Т., Атаманюк В. Д., Обертюх Ю. В., Герасимчук А. И.

Development and introduction of energy-saving technology of conservation of damp maize grain and forage crops

Authors: Kulyk M.F., Petrychenko V.F., Ivaschuk P.V., Kaletnyk G.M., Bugayov  V.D., Stasyuk O.K.,

Glushko L.T., Atamanyuk V.D., Obertyuhk Y.V., Gerasymchuk A.I.

 

За результатами проведених авторами фундаментальних і прикладних досліджень із вивчення консервуючої дії хімічних реагентів, природних мінералів (сапоніту, анальциму, глауконіту), біологічних (подрібнене насіння гірчиці білої) і мікробіологічних (пропіоновокислі бактерії) розроблено нові консерванти, зокрема, «Зернол-2», «Зернол-3», «Туфогель-1», «Бергель», «Бізол» і «Пропізернол».

Результати досліджень покладено в основу створеної технології зберігання вологого зерна кукурудзи та іншого зернофуражу в засіках складських приміщень, а також у складах ангарного типу і в буртах на критих токах із горизонтальною та вертикальною пошаровою герметизацією. Такі технологічні підходи забезпечують зберігання зерна масою від 20 до 1000 тонн і більше в господарствах.

Авторами вперше експериментально обґрунтовано процес стимулювання пропіоновокислого бродіння в рубці при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби за рахунок використання неподрібненого консервованого вологого зерна кукурудзи в складі монокорму без згодовування силосу і сінажу, що забезпечує високу продуктивність тварин на рівні 1,3-1,5 кг середньодобових приростів.

Основні результати роботи викладено в 7 монографіях, понад 100 наукових працях, захищено 9 патентами та авторськими свідоцтвами на винаходи.

Енергоощадна технологія консервування вологого зернофуражу за останні роки широко впроваджується в України. При економії витрат у розмірі 200 грн. на 1 тонну консервованого вологого зерна кукурудзи в порівнянні із сушкою, середньорічний економічний ефект становить 80 млн. грн. Продуктивність праці підвищується на 25-30%, енергоспоживання зменшується на 40-45%.

При збільшенні поголів’я великої рогатої худоби і свиней обсяг використання технології консервування вологого зерна кукурудзи та інших фуражних культур зросте до 2 млн. тонн. При цьому щорічна економія витрат складатиме близько 400 млн. грн.