Ви є тут

Розробка і впровадження екологічно чистих ресурсозбережних електропідривних технологій у гірничій та інших галузях промисловості


Номер роботи - P 31 ПОДАНА

Р31

 

Автори:

Мнухін А.Г., Вайнштейн Л.А., Агєєв В.Г., Ємельяненко В.І.,

Горошко І.П., Іорданов І.В., Громовий М.П., Мнухін В.А., Панишко О.І.

 

Представлена Державним Макіївським науково-дослідним інститутом з безпеки робіт в гірничій промисловості Мінвуглепрому України.

 

Виконані наукові дослідження дозволили авторам встановити принципи і створити методи теоретичної оцінки енергетичних параметрів електрогідравлічної дії стосовно виконання специфічних робіт на різних видах виробництв у широкому спектрі галузей. Розроблено методи коректного наукового прогнозування в динаміці основних параметрів електровибухової дії.

Базуючись на розробленій науковій основі, створено універсальні мобільні електрогідравлічні пристрої серії «Імпульс», які впроваджено в різних галузях промисловості, особливо стійкі виконавчі органи – електродні системи, ресурс яких у 50 разів перевищує ресурс закордонних аналогів.

Колективом авторів розроблено і впроваджено: технологію очищення трубопроводів та обладнання від відкладень; технологію безпечного та ефективного руйнування будівельних конструкцій та породних негабаритів; технологію очищення підводних елементів кораблів від забруднення.

Важливими результатами роботи є метод дегазації вугільно-породного масиву шляхом електрогідравлічного впливу та створення унікального швидкодійного комутаційного пристрою з часом вимикання потужних струмів до 100 мкс.

Результати роботи знайшли застосування у різних галузях  промисловості, у т.ч. на шахтах «Комсомолець Донбасу», ім. Ю.О.Гагаріна, ім. Ф.Е. Дзержинського, ім. О.П. Войкова, «Міуська», «Сніжнянська»; на ТЕЦ «Придніпровська», ВАТ «ДонЕРМ», ЗАТ «Єнакієвський металургійний комбінат», ЗАТ «ММК ім. Ілліча», ЗАТ «Донецький металургійний завод» та інших.

Підтверджений економічний ефект від впровадження результатів роботи складає 10,335 млн. грн.