Ви є тут

Розробка і розвиток методів прогнозу газової кінетики і тепло- масопереносу у вугільних пластах з урахуванням виду їх напружено-деформованого стану


Номер роботи - M 12 ПОДАНА

Автори: Молодецкий А.В., к.т.н.,  Шажко Я.В., к.т.н., Старікова І. Г., к.т.н.,

 

Представлена  Інститутом фізики гірничих процесів НАН України.

Авторами встановлено закономірності руйнуванні і порушеності вугілля в межах переходу між напруженим станом «узагальнене стискування - узагальнений зсув».

Встановлено залежність ступеня впливу метану у вугіллі на збільшення його пружних властивостей і руйнування за механізмом узагальненого розтягування (відриву), закономірності кінетики десорбції метану з газонасиченого вугільного масиву, розташованого в перехідній зоні, від узагальненого зсуву до узагальненого розтягування.

Обґрунтовано експрес-метод визначення тиску і газоносності в привибійній зоні вугільного пласта, встановлено закономірності кінетики температурного режиму вугільного паста залежно від ступеня порушення його структури в зоні узагальненого розтягування, яка забезпечує інтенсивність щільності потоку кисню і тепловіддачі в навколишнє середовище.

Розроблено метод визначення параметрів зони граничного стану і вхідної до неї зони віджимання для використання на шахтах з пологим падінням вугільних пластів. Встановлено закономірності кінетики десорбції метану з вугілля у привибійній зоні, розроблено спосіб та засіб оцінки метаноносності вугільних пластів в привибійній зоні.

 

Кількість публікацій: 35, в т.ч. 22 статті, 11 тез  доповідей,  отримано 2 патенти. За результатами роботи розроблено 1 нормативний документ.