Ви є тут

Розробка фізико-хімічних принципів структурної інженерії високодисперсних шарів із заданою зереною гетерофазною структурою на основі системи титан-алюміній


Номер роботи - M 0

М77

Автор: Сироватка В.Л.

 

Представлена Інститутом проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.

Разработка физико-химических принципов структурной инженерии высокодисперсных порошковых сплавов и сформированных  из  них высокостойких поверхностных слоёв с заданной зеренной гетерофазной  структурой на основе системы титан-алюминий

Автор: Сироватка В.Л.

 

Developmen  physical and chemical principles of the structural engineering of  high dispersion powder-like alloys and high-proof superficial layers formed  from  them with set a grainy geterophase   structure on the basis of the system titan-aluminium

Author: Sirovatka V.

 

Кількість публікацій: 10 наукових публікацій (6 статей, 4 тези доповідей).

 

Роботу присвячено розробці нових матеріалів та покриттів на ?-TiAl,  ?2- Ti3Al  з покращенними властивостями, дослідженню та встановленню закономірностей фазових і структурних перетворень при механохімічному синтезі алюмінідів титану.

Запропоновано вибір складу і режимів нанесення покриттів, що забезпечують високі показники жаростійкості і триботехнічні  властивості в умовах сухого тертя.