Ви є тут

Розробка акустичних диференціально-часових методів і засобів контролю динаміки природних вод


Номер роботи - M 94 ПОДАНА

Автори:


 Разработка акустических дифференциально-временных методов и средств контроля динамики природных водАвтор:ГрековА.Н. Development acoustic time-difference methods and monitoring device of the natural waters dynamicsAuthor: GrekovA.N.


 

Автор:Греков О.М.

 

Представлена  Морським гідрофізичним інститутом НАН Україні.

 

В роботі вирішено проблему створення комплексу акустичних методів і технічних засобів контролю вектора швидкості течії, рівня і поверхневого хвилювання insitu.

Запропоновано акустичний багатоканальний метод вимірювання профілю швидкості звуку і профілю вектора течії з використанням стаціонарних приладів, розроблена математична модель методу. Вперше запропонований, досліджений і реалізований акустичний метод вимірювання швидкості течії по дисперсії спектру пульсацій швидкості.Вдосконалений акустичний диференціально-часовий метод контролю швидкості течії рідини, в якому компенсуються апаратні затримки сигналу і визначається швидкість звуку.

Cтворено автоматичні акустичні стаціонарні і переносні прилади контролю швидкості течії, рівня вод і поверхневого хвилювання для вод суші і морів, робота яких базується на диференціально-часовому методі.

Прилади і методики їх використання впроваджені в структури Гідрометеослужби МНС України. Прилади мають високі рівні автоматизації, що дозволяє в кілька разів знизити трудовитрати при вимірах і обробці результатів.

 

Кількість публікацій: 37,в т.ч. за темою роботи12 статей,  отримано 2 патенти.