Ви є тут

Розрахунок і проектування підземних споруд


Номер роботи - P 39 ПОДАНА

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут".

Автори: Самедов Ахмед Меджид огли

Цикл наукових праць складається з 3 монографій і навчального посібника, опублікованих протягом 2011-2013 років.

Створено основи розрахунку і проектування підземних споруд мілкого та глибокого закладання, а також геотехнічних інженерних споруд. Отримано низку фундаментальних результатів про розрахунки і проектування підземних споруд мілкого та глибокого закладання, а також геотехнічних інженерних споруд.

Запропоновано нові підходи до розрахунку і проектуванню підземних споруд в складних ґрунтових умовах від впливів статичних та динамічних навантажень.

Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач з розрахунку і проектування підземних споруд при різних ґрунтових умовах. Результати циклу мають значення для розрахунку та проектування підземних споруд при різних ґрунтових умовах.

Кількість публікацій: 220, в т.ч. 3 монографії, 60 статей (31 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 12 (згідно баз даних Scopus). Отримано 3 патенти. За даною тематикою захищено  докторську, 2 кандидатські дисертації.