Ви є тут

Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)


Номер роботи - P 28 ПОДАНА

Представлено Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Автори: Галушкіна Т.П., Жаліло Я.А., Купінець Л.Є., Манцуров І.Г., Мусіна Л.А., Новікова О.Ф., Реутов В.Є., Хумарова Н.І.

Метою роботи є теоретичне обґрунтування механізмів та організаційно-економічного інструментарію розбудови національної економіки на засадах ідеології «зеленого» зростання та визначення траєкторії трансформаційних зрушень відповідно до глобальних викликів

Створено основи теорії розбудови національної економіки на засадах ідеології «зеленого» зростання, визначено траєкторію, механізми та інструментарій розвитку  «зеленої» економіки в Україні.

Обґрунтовано сучасні стратегічні вектори економічної політики і концепції розвитку «зеленої» економіки на національному та регіональному рівнях.

Визначено цілісне бачення та сутність інноваційної парадигми трансформаційних зрушень шляхом розробки доктринальної платформи економічного розвитку, що розглядається  крізь призму «зеленого» зростання.

Авторами імплементується ідеологія загальноєвропейського курсу «зеленого» зростання в існуючу парадигму економічного розвитку держави.

Результати циклу мають значення для визначення стратегії та пріоритетів реформування державної політики з метою розбудови національної економіки відповідно до сучасних глобальних викликів.

Кількість публікацій: 92,  в т.ч. в 22 монографії, 70 статей у реферованих журналах. За даною тематикою захищено 10 докторських та  19 кандидатських дисертацій.