Ви є тут

Ресурсозберігаючі технології отримання конвертерної сталі та утилізації відходів металургійного виробництва


Номер роботи - P 58 НАГОРОДЖЕНА

 

Автори:

Тарасевич М.І., Мельник С.Г., Олабін В.М., Пінчук С.Й., Шатоха В.І., Сталінський Д.В., Тарута С.О., Буга І.Д.,  Івко В.В., Пісмарьов К.Є.

 

За пропозицією бюро відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, поданням Національної металургійної академії України та Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України рішенням секції об’єднано дві роботи, які допущені Комітетом до участі у конкурсі.

 

Авторами розроблено і впроваджено конкурентноспроможні ресурсозберігаючі технології одержання конвертерної сталі підвищеної якості із заданими властивостями та екологічно безпечної утилізації  відходів металургійних виробництв.

Створено наукові основи фізико-хімічних процесів виробництва  і поліреагентного рафінування сталі у великовантажних конвертерах та  рециклінгу відходів металургії і суміжних виробництв, включаючи теоретичні засади процесів окускування залізорудної сировини, методів вилучення  металів та їх сполук з промислових відходів, гідродинамічних процесів та теплообміну у плавильній ванні, що барботується, а також корозійного захисту металоконструкцій.

Технологія комплексного розкислення та модифікування сталі алюмінієм і кальцієм та технології рециклінгу впроваджено  на провідних металургійних комбінатах України і за кордоном, що забезпечило виплавку нових  марок сталі з покращеними властивостями і дозволило  організувати виробництво більше 700 марок сталі обсягом понад 10 мільйонів тонн на рік, які експортуються у більше ніж 100 країн світу.

Економічний ефект від впровадження технологій за останні 6 років склав  понад  6 млрд.грн. 

 

Основні науково-технічні результати роботи викладено  в 11 монографіях, 279 статтях, отримано  150 патентів  та авторських свідоцтва. Під керівництвом авторів захищено 6 докторських та 18 кандидатських дисертацій