Ви є тут

Ресурсозберігаючі технології металургійного виробництва на основі використання українського вугілля


Номер роботи - P 2 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


 ресурсосберегающие технологии металлургического производства на основе использования украинского угля


Авторы:


Ярошевский С.Л., Емченко А.В., Старовойт А.Г., Шульга И.В., Гусак В.Г., Кузнецов А.М., Кауфман С.И., Филатов Ю.В., Коломийченко А.И., Попов  В.Е.


 


 


ComplexesenergyconservationtechnologiesformetallurgicalproductiononthebaseofUkrainiancoal using


Authors:


YaroshevskijS.L., EmchenkoA.V., StarovojtA.G., ShulgaI.V., Gusak V.G., KuznetsovA.M., KaufmanS.I., FilatovYu.V., KolomijchenkoO.I., Popov V.E.


 

Автори:

Ярошевський С.Л., Ємченко А.В., Старовойт А.Г., Шульга І.В., Гусак В.Г.,

Кузнєцов О.М., Кауфман С.І., Філатов Ю.В., Коломійченко О.І., Попов В.Є.

 

Представлена Донецьким національним технічним університетом.

 

Науково обґрунтовано властивості вугільних шихт для виробництва високоякісного коксу, визначено їх склади (в тому числі з повним виключенням імпортного вугілля), параметри переробки, потрібні для забезпечення якості коксу на рівні кращих світових зразків. Розроблено теоретичні основи iтехнічні рішення щодо скорочення використання коксу при заміні частини його пиловугільним паливом. Це дозволило практично повністю використати енергохімічний потенціал коксу при виплавці чавуну і забезпечити високі рудні навантаження.

На основі теорії повної та комплексної компенсації обрано оптимальні компенсуючи заходи, які підвищили ефективність доменної плавки. Вперше в Україні реалізована технологія виплавки чавуну з окатишів без застосування агломерату.

Висока якість коксу дозволила значно скоротити витрати імпортного природного газу, інтенсифікувати процеси відновлення заліза, підвищити продуктивність домен та на порядок збільшити його експорт.

Покращено якість виплавленого чавуну та продукції наступних виробництв (сталі, прокату, металовиробів), що додатково збільшує експортні можливості.

Фактичний економічний ефект за 2011 рік лише на двох металургійних підприємствах (ПрАТ «Донецьксталь – МЗ», ПАТ «ЄМЗ») перевищує 150 млн грн. За розрахунками фахівців Інституту економіки промисловості НАН України економічний ефект від впровадження результатів роботи на всіх металургійних підприємствах України становитиме 4,28 млрд грн. При цьому витрати імпортного природного газу знижуються на 2,145 млрд м3 на рік (майже 10 % від загальних обсягів його споживання в промисловості).

За тематикою роботи опубліковано 154 наукові праці, в тому числі – 7 монографій, 2 довідники, 4 навчальних посібники, державний стандарт України, 4 галузевих нормативних документи. Отримано 25 патентів. Ззахищено 5 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні Вченої ради Приазовського державного технічного університеті 25 вересня 2012 року.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Відеоінформацію можна продивитися на Форумі Комітету.