Ви є тут

Прилади та засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку


Номер роботи - P 15 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

Баранник Є.О., Дикан І.М., Лінська Г.В.,Литвиненко С.В.,Марусенко А.І., Орел В.Е., Пупченко В.І., Романов А.В., Шевченко А.Д.., Щепотін І.Б.

Представлена ПАТ "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань"  ДКАУ

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблемустворення та промислового виробництва сучасних приладів та засобів для діагностики та магнітної нанотерапії раку, що здатні підвищити ефективність діагностики та лікування онкологічних захворювань та конкурувати з продукцією провідних світових виробників.

Розроблено наукові засади та методологію дослідження ефектів взаємодії ультразвуку з біологічними об’єктами та відгуку злоякісних пухлин на комбіновану дію електоромагнітних та магнітних полів в умовах гіпертермії.

Розроблені засоби діагностування раку за допомогою новітнього методу зсувнохвильової допплерівської еластографії та комплексної терапії пухлин із застосуванням магніточутливих нанокомплексів та гіпертермії.

Про світовий рівень розроблених приладів і засобівсвідчить їх експорт за кордон протягом 2007-2012рр.

Об’єм реалізації приладів у 2004-2012рр. становив 148,6 млн. грн., $6,83 млн. і 16 млн. руб. Економічна ефективність від впровадження розробки у 2009-2012рр. становила 31,0.

Кількість публікацій: 128, в т.ч. 3 монографії,  125 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 27 авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 3  докторських та 7  кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення робти відбулося 12 вересня 2013 року на засіданні вченої ради радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.