Ви є тут

Проточний кавітатор з високою інтенсивністю ультразвуку для обробки рідких середовищ


Номер роботи - M 85 НАГОРОДЖЕНА

Автори: Гришко І.А.,к.т.н.,  Новосад А.А.

Представлена Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут».

В роботі вирішено проблему створення проточних ультразвукових резонансних кавітаторів з високою інтенсивністю ультразвукових коливань для обробки рідких середовищ в різних технологічних процесах з урахуванням реологічних властивостей оброблюваної рідини, що дає можливість не вносячи в технологічну магістраль додаткового гідравлічного опору підвищити ефективність цих процесів за рахунок утворення в центральній частині кавітатора області з високою інтенсивністю ультразвукових коливань, забезпечивши при цьому довговічність кавітаційного обладнання за рахунок створення мінімальної інтенсивності на випромінюючій поверхні.

Розроблено наукові засади розрахунку та методика проектування проточного кавітатора з високою інтенсивністю ультразвуку для обробки рідких середовищ. Запропоновано нові підходи в вирішенні актуальної задачі безреагентного знезараження рідини шляхом додавання в кавітуюче середовище абразивного матеріалу, що дало можливість в 5-6 разів підвищити ефективність технологічного процесу знезараження. Практичне застосування розробленого і дослідженого кавітаційного обладнання забезпечило підвищення ефективності технологічних процесів знезараження води у відкритих водоймах, дезінтеграції мікроорганізмів, підвищення довговічності та безпеки змащувально-охолоджуючих рідин, що підтверджено відповідними актами впровадження.  

Про рівень роботи свідчить те, що вона була презентована в штаб-квартирі ООН та в штаб-квартирі міжнародної організації «Південь-Південь» в Нью-Йорку (США).

Кількість публікацій: 38, в т.ч. 14 статей, 12 тез доповідей. Отримано 2 патенти України на винахід та 5 на корисну модель. Роботи авторів процитовано в 16 наукових журналах, h-індек = 3.

Відео