Ви є тут

Промислові агломерації України: суспільно-географічне дослідження господарської ефективності формування та розвитку


Номер роботи - M 83 НАГОРОДЖЕНА

 

Автор: Гладкий О.В., д.г.н.

 

Представлена Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

 

Робота автора присвячена обґрунтуванню економічної доцільності та ринково-комерційної ефективності формування раціональної територіальної організації промислового виробництва в межах крупних промислових агломерацій та  розвитку ринкових механізмів господарювання, активізації підприємництва і бізнесу, науково-інноваційних ресурсів.

 На основі досліджень визначається суспільно-географічна сутність агломерацій, особливості формування агломераційного ефекту території та його впливу на розвиток промислового виробництва, закономірності формування та принципи розвитку промислових агломерацій

Розкрито сутність системно-структурного аналізу промислових агломерацій, аналізуються елементи компонентної, територіальної та управлінської структури.

Автором  здійснено регіональний аналіз розвитку промислового комплексу міст України та проведено оцінку його просторової економічної ефективності з виділенням осередків підвищеної прибутковості промислового виробництва, що сформувались на основі специфічного агломераційного ефекту території. Проведено делімітацію промислових агломерацій України із застосуванням результатів попереднього аналізу промислового розвитку міст нашої держави.

Значна увага в роботі приділена суспільно-географічним дослідженням промислових агломерацій України. Здійснено теоретичне обґрунтування основних напрямків оптимізації агломераційного ефекту території промислових агломерацій, запропоновано ринкові механізми вдосконалення функціональної структури агломераційних утворень в Україні, наведено експертний рейтинговий прогноз їх розвитку до 2020 р.  

 

Кількість публікацій: 86  наукових  публікацій,в т.ч. 1 підручник,  81  стаття,   4 тези доповідей.